ANTW4WVL: vijf politiezones gaan samenwerken | Politiezone Antwerpen

Current Size: 62.5%

ANTW4WVL: vijf politiezones gaan samenwerken Printvriendelijke versie Send by email PDF version

Deze pagina is niet geoptimaliseerd voor weergave op mobiele toestellen of tablets

Vier West-Vlaamse politiezones en Politiezone Antwerpen starten een interzonale samenwerking onder de noemer ANTW4WVL. Het netwerk bestaat uit Politiezone Antwerpen, PZ Polder, PZ RIHO, PZ Vlas en PZ Westkust. De vijf autonome politiekorpsen zijn erg verschillend van mekaar waardoor ze elk beschikken over praktische kennis die op organisatorisch vlak gedeeld kan worden. Met als enige doel: het verbeteren van de huidige en toekomstige veiligheidsnoden van burgers en overheden.

Het nieuwe ANTW4WVL is een doelbewust gecreëerd netwerk dat bestaat uit vijf autonome politiezones. Het gaat erom om kennis, middelen, activiteiten en competenties onderling te delen. Zo gaan de verschillende zones verder dan enkel ervaringen uit te wisselen. De korpsen uit het netwerk zullen beter in staat zijn om een antwoord te bieden op zowel nieuwe trends in criminaliteitsfenomenen, maar ook op vlak van organisatorische en maatschappelijke uitdagingen waar de politiezones mee geconfronteerd worden. 

Oplossingen op maat

De deelnemers aan het netwerk engageren zich om de kern van hun activiteiten en hun werkwijzen aan elkaar aan te passen zonder daarbij hun specifieke eigenheid te verloochenen. De verschillende korpschefs en hun bestuurlijke overheden zijn ervan overtuigd dat ze samen aangepaste oplossingen of maatwerk kunnen creëren bij complexe problemen. Dat lukte tot nu soms moeilijk zonder de handen in elkaar te slaan bij complexe problemen. De deelnemende korpsen blijven natuurlijk proberen om naast de gemeenschappelijke doelen ook wel hun eigen doelen te bereiken.

Allemaal verschillend

Hoewel de vijf organisaties tot dezelfde sector behoren, zijn ze erg verschillend van mekaar. Zo is PZ Polder (Diksmuide, Koekelare, Kortemark, Houthulst) een typisch landelijke zone, bestaat PZ RIHO (Roeselare, Izegem, Hooglede) voor een groot deel uit een verstedelijkt gebied met heel wat KMO-bedrijvigheid, omhelst PZ Vlas (Kortrijk, Kuurne, Lendelede) voornamelijk een verstedelijkt gebied, is PZ Westkust (De Panne, Koksijde, Nieuwpoort) een kustzone en is PZ Antwerpen een eengemeentezone in een grootstedelijke context. De vier West-Vlaamse zones vormden al sinds 2018 het netwerk WVL4. Met het engagement erbij van PZ Antwerpen kreeg het project de naam ANTW4WVL. 

Uitwisselingsprojecten in de steigers

Concreet zal het netwerk ANTW4WVL samenwerken en diensten uitwisselen op een groot aantal vlakken, onder meer op vlak van beleidsondersteuning, projectwerking en het optimaliseren van de middelen en het personeel. Maar ook rond operationele en gerechtelijke zaken, communicatie, intern toezicht, juridische ondersteuning, klantenmanagement, diversiteit, personeelszaken, ICT ... worden uitwisselingsprojecten voorbereid. Na één jaar zal het netwerk geëvalueerd worden.

Wil je nog meer duiding bij dit bericht? In onze nieuwste podcast gaan Serge Muyters en Nicholas Paelinck dieper in op ANTW4WVL.

Gepubliceerd op:
15/12/2021
Categorie: