Bezwaar aantekenen tegen verkeersboete | Lokale Politie Antwerpen

Current Size: 62.5%

Bezwaar aantekenen tegen verkeersboetePrintvriendelijke versie Send by email PDF version

Deze pagina is niet geoptimaliseerd voor weergave op mobiele toestellen of tablets

Wanneer je niet akkoord gaat met de vaststellingen in het proces-verbaal of als je denkt dat er verzachtende omstandigheden zijn, kan je een bezwaarschrift indienen.

Samen met het afschrift van het pv krijg je een antwoordformulier in de bus waarmee je bezwaar kunt aantekenen. Het bezwaarschrift wordt bij het proces-verbaal gevoegd en overgemaakt aan het parket.

Politie niet bevoegd

De dienst klantenmanagement van Politie Antwerpen is niet bevoegd om te beslissen over het gevolg dat wordt gegeven aan een opgesteld proces-verbaal. Deze bevoegdheid behoort in eerste instantie enkel toe aan de procureur des Konings bij de politierechtbank.

Onmiddellijke inning

Niet de politie, maar bpost beheert de onmiddellijke inningen. Het postbedrijf staat in voor de verzending van de inning en van het verzoek tot betaling. Na 35 dagen wordt automatisch een betalingsherinnering gestuurd, zonder rekening te houden met het feit of je al dan niet een bezwaarschrift hebt ingediend. Als je deze herinnering betaalt, betekent dit automatisch dat je de inbreuk aanvaardt en dat je eerder ingediende bezwaarschrift vervalt.

Bezwaarschrift

Dien je een bezwaarschrift in, dan wordt dit samen met het proces-verbaal overgemaakt aan het parket van de procureur des Konings bij de politierechtbank. Bij aanvaarding wordt je dossier afgesloten en krijg je geen betalingsberichten meer. Bij niet-aanvaarding krijg je een ‘voorstel tot minnelijke schikking’ toegezonden. Het bedrag wordt dan met 10 euro verhoogd (bijkomende kosten). Afhankelijk van de ernst van de feiten kan de procureur ook besluiten je te dagvaarden voor de bevoegde rechtbank.

Enige wettelijke procedure

Dit is de enige wettelijk voorziene procedure om verkeersinbreuken te betwisten. Het bezwaar overmaken aan andere diensten (zoals de dienst klantenmanagement, de ombudsvrouw ...) in het kader van bijvoorbeeld een klacht over het politieoptreden, geldt niet als bezwaar tegen de vastgestelde verkeersinbreuken.