Bezwaar aantekenen tegen een boete | Politiezone Antwerpen

Current Size: 62.5%

Bezwaar aantekenen tegen een boetePrintvriendelijke versie Send by email PDF version

Deze pagina is niet geoptimaliseerd voor weergave op mobiele toestellen of tablets

Wanneer je niet akkoord gaat met de vaststellingen, of als je denkt dat er verzachtende omstandigheden zijn, kan je een bezwaarschrift indienen.

De dienst klantenmanagement van Politiezone Antwerpen kan hierin op geen enkele wijze tussenkomen. De procedures die hieronder worden toegelicht zijn de enige wettelijk voorziene mogelijkheden om de vaststellingen te betwisten. Het bezwaar overmaken aan andere diensten (zoals de dienst klantenmanagement, de ombudsvrouw, de burgemeester, de korpschef ...) in het kader van bijvoorbeeld een klacht over het politieoptreden, geldt niet als formeel bezwaar tegen de vastgestelde inbreuken.

Onmiddellijke inning verkeer

Het beheer en de verwerking van verkeerboetes (onmiddellijke inningen) wordt sinds 28 maart 2018 nationaal geregeld. Klachten en bezwaren kan je enkel nog centraal melden en niet meer bij Politiezone Antwerpen. Ook niet indien het proces-verbaal werd opgesteld door een medewerker van onze politiezone.

Het betwistingsformulier is beschikbaar op de website of kan worden aangevraagd via het callcenter.

De website biedt de overtreders de mogelijkheid om:

  • hun dossier te raadplegen en online te betalen.
  • de formulieren inzake de betwistingen te verkrijgen en in te vullen.
  • een FAQ te raadplegen.

Deze website is raadpleegbaar in vier talen:

Het beheer van de website is in handen van het projectteam van crossborder.

Daarnaast beheert Bpost een callcenter dat de vragen van de overtreders beantwoordt. Het callcenter is bereikbaar van maandag tot vrijdag tussen 8 en 17 uur op het nummer 02 278 55 60.

De overtreders kunnen via het callcenter het volgende aanvragen:

  • de formulieren inzake betwisting
  • de duplicaten van bepaalde formulieren

Bij een overtreding opgenomen in de GAS-wetgeving

De afhandeling van inbreuken die zijn opgenomen in de GAS-wetgeving (zowel verkeersinbreuken als andere inbreuken op de code van gemeentelijke politiereglementen) worden behandeld door de dienst mobiliteit en parkeren van de stad.

Deze dienst is bereikbaar via mail: gas_parkeren@mpa.antwerpen.be

Op de website van de stad Antwerpen vind je alle informatie over GAS-boetes.

Lage emissiezone (LEZ)

De dienst klantenmanagement van Politiezone Antwerpen is niet bevoegd om hierin tussen te komen. Deze geautomatiseerde vaststellingen verlopen niet via de politie.

Wanneer je een LEZ-boete hebt ontvangen, kan je enkel bezwaar indienen via het bezwaarformulier dat wordt meegezonden met de boete. Het bezwaarformulier en alle bijgevoegde argumenten en bewijsmiddelen moeten per aangetekende brief verzonden worden naar Stad Antwerpen - t.a.v. Stadsontwikkeling lage emissiezone - Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen.

Meer informatie vind je op de website. Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de beboetingsambtenaar (lage emissiezone) van stad Antwerpen via het stedelijk contactcenter (tel. 03 22 11 333 - e-mail info@stad.antwerpen.be).