Wat doet een wijkagent? | Politiezone Antwerpen

Current Size: 62.5%

Wat doet een wijkagent?Printvriendelijke versie Send by email PDF version

Deze pagina is niet geoptimaliseerd voor weergave op mobiele toestellen of tablets

Elke buurt in Antwerpen heeft een eigen wijkagent. Hij of zij draagt altijd een politie-uniform en verplaatst zich te voet, met de fiets of de bromfiets. Een wijkagent houdt zich dagelijks bezig met een aantal heel specifieke, wijkgebonden taken.

Een wijkagent onderhoudt nauwe contacten met de buurt. Hij of zij treedt bemiddelend op en is zichtbaar aanwezig in de wijk. Een wijkagent staat in voor de uitvoering van administratieve en gerechtelijke opdrachten zoals:

 • controleren van adresveranderingen, nazicht verblijf ...
 • signaleren van incidenten in de wijk
 • bijstand verlenen aan gerechtsdeurwaarders en notarissen
 • aanwezig zijn bij manifestaties in de wijk
 • toezicht uitoefenen op het naleven van de algemene bestuurlijke politieverordeningen
 • bemiddelen bij conflicten, melden van probleemsituaties
 • onderhouden van contacten met bewoners en met organisaties
 • informeren van andere diensten binnen onze organisatie
 • onderhouden van contacten met andere partners in de wijk
 • indien nodig opstellen van gerechtelijke processen-verbaal
 • uitvoeren van gerechtelijke opdrachten
 • participatie in wijk- en dorpszaken
 • informatieonderzoek op vraag van externe partners
 • partner in overlegmomenten binnen de wijk
 • opstellen van wapenvergunningsverslagen

Weten wie je wijkagent is? Je kunt hem of haar terugvinden via de startpagina of via jouw wijkteam.