Stalking | Lokale Politie Antwerpen

Current Size: 62.5%

StalkingPrintvriendelijke versie Send by email PDF version

Deze pagina is niet geoptimaliseerd voor weergave op mobiele toestellen of tablets

Stalking kan iedereen overkomen. En stalkers laten zich meestal niet gemakkelijk ontmoedigen. Ben je het slachtoffer van stalking? Praat erover. Onze maatschappelijk assistenten luisteren naar je verhaal en geven advies.

Wat is stalking?

Stalking of belaging, is het opzettelijk en herhaaldelijk lastigvallen en achtervolgen van een persoon zodat deze vreest voor zijn/haar veiligheid. Stalkers proberen op allerlei manieren controle en macht uit te oefenen op hun slachtoffer. Ook gezinsleden dragen hier vaak de gevolgen van.

Stalking kan iedereen overkomen, toch zijn stalkers heel vaak mannen en hun slachtoffers meestal vrouwen. Het fenomeen is heel divers, en gaat van aanhoudende dreigtelefoontjes tot zelfs mishandeling. Het kan ook gaan om:

 • chantage op allerlei manieren
 • lichamelijke, seksuele en geestelijke mishandeling
 • dreigementen gericht aan slachtoffer, maar ook aan vrienden en familie
 • bedreigende en controlerende telefoontjes
 • verspreiding van leugens over het slachtoffer bij derden
 • valse aangiften door middel van omgekochte getuigen
 • internettereur

Stalking is een klachtmisdrijf. Dat betekent dat je bij aangifte uitdrukkelijk in je verklaring vermeldt:

“Ik wens klacht neer te leggen tegen (naam van stalker) en ik wens gerechtelijke vervolging tegen hem/haar”.

De politie zal deze verklaring opnemen in het proces-verbaal. Zij vermeldt ook alle eerder opgemaakte pv’s over stalking.

Omgaan met stalking

Preventie bij stalking is een heel moeilijk begrip. Er zijn echter wel concrete tips voor wie geconfronteerd wordt met het fenomeen:

Zeg één keer duidelijk NEEN en houd het daar bij.

Sommige slachtoffers ontkennen het probleem. Anderen proberen te onderhandelen met de stalker. Zeg beter één keer duidelijk neen en houd het daarbij. Stalkers zijn op zoek naar reactie. Ze krijgen liever een negatieve reactie dan helemaal geen reactie.

Houd een logboek bij.

Het is erg belangrijk om bewijsmateriaal te verzamelen, zelfs als je niet meteen van plan bent om juridische stappen te ondernemen. Elk detail, hoe klein ook, is belangrijk. Je doet er dus goed aan om een logboek bij te houden waarin je alle feiten noteert. Vermeld telkens datum, tijdstip, eventuele getuigen en gedetailleerde omstandigheden.

Houd ook alle brieven, berichten op het antwoordapparaat, foto’s van vernielingen … goed bij en overhandig ze aan de politiediensten. Maak steeds voldoende kopieën van alle documenten en bewaar ze op een veilige plaats.

Licht je omgeving in.

Breng je vrienden, collega’s en familie op de hoogte. Vraag hen om je privé-gegevens niet door te geven en waarschuw hen uit de buurt te blijven van de stalker, zelfs als hij hen vriendelijk benadert. Het belangrijkste is om zo weinig mogelijk contact te hebben met de stalker.

Neem contact op met de politie.

 1. Noodsituaties
  Bel 101 als de stalker je rechtstreeks bedreigt of je spullen vernielt. De politie komt zo snel mogelijk om de acute dreiging te stoppen en de nodige vaststellingen te doen.
 2. Niet-acute dreiging
  Verzamel bewijzen in een logboek. Ook als de stalker je vrienden of familie bedreigt. Doe aangifte bij de politie als de stalker hardnekkig volhoudt of het stalken in intensiteit toeneemt.

Omgaan met telefoonterreur

Belt iemand je ongewenst en herhaaldelijk op zonder zich bekend te maken? Vraag dan een identificatieonderzoek aan bij de ombudsdienst voor telecommunicatie. Het klachtenformulier vind je online op www.ombudsmantelecom.be.

Je kunt ook een schriftelijk verzoek sturen naar:

Ombudsdienst voor telecommunicatie
Koning Albert II-laan 8 bus 3
1000 Brussel
tel. 02 223 09 09
fax 02 219 86 59
klachten@ombudsmantelecom.be

Vermeld de precieze data en uren van de oproepen aangevuld met een nauwkeurige omschrijving van de feiten. Per oproep of sms-bericht geef je de inhoud weer. Bij ‘spraakloze’ oproepen noteer je het aantal beltonen.

Omgaan met internetterreur

Enkele tips om je anonimiteit te bewaren.

Sociale netwerksites zoals Facebook, Google+, Instagram en Twitter

 • Profiel: geef geen persoonlijke informatie (geboortedatum, woonplaats, familienaam) als je een profiel aanmaakt of bewerkt. Maak deze gegevens desnoods onzichtbaar.
 • Vrienden: aanvaard geen verzoeken van mensen die je niet persoonlijk kent. Blokkeer of negeer ongewenste gebruikers.

Internet

 • Google jezelf regelmatig. Typ je naam, nickname of andere bijzonderheden in het zoekvenster van Google.
 • Chatten: gebruik een pseudoniem in plaats van je echte naam. Vermijd suggestieve nicknames (zoals hotgirl) die verkeerde verwachtingen kunnen wekken.

E-mail

Hoofding: de hoofding van een e-mail kan informatie over je identiteit bevatten, bijvoorbeeld je naam en e-mailadres. Schakel deze optie uit in de e-mailsoftware.

Gevolgen van stalking

Stalking beïnvloedt je sociaal leven.

Uit angst dat de stalker hen vindt, passen slachtoffers vaak hun hele leven aan. Ze veranderen van werk, zoeken een andere school voor de kinderen, verhuizen, veranderen van telefoonnummer ... Helaas zijn stalkers soms verbluffend inventief om geheime adressen, telefoonnummers en nieuwe werkgevers te achterhalen.

Stalking belast je gezondheid.

Slachtoffers kunnen, zeker op langere termijn, psychische problemen ondervinden zoals angst of chronische slaapstoornissen. In sommige gevallen heeft het slachtoffer ook lichamelijke letsels, bijvoorbeeld door mishandeling.

Stalking kost geld.

Soms voelt een slachtoffer zich genoodzaakt te verhuizen. Het kostenplaatje loopt dan snel op. Ook de herstelling van materiële schade, veroorzaakt door de stalker, kan financieel zwaar wegen.

Wij zijn er voor jou.

Ben je zelf het slachtoffer van stalking of ken je iemand die hulp nodig heeft om de situatie aan te pakken? Dan kan je het contactformulier invullen. De dienst slachtofferzorg neemt zo snel mogelijk contact met je op.