Regio West | Politiezone Antwerpen

Current Size: 62.5%

Regio West

Deze pagina is niet geoptimaliseerd voor weergave op mobiele toestellen of tablets

Drugs in brievenbus geleverd

De politie kreeg vrijdagavond een jongeman (20) in de gaten die ze kenden als drugsdealer. Het wijkteam en het WOT West hielden hem in de gaten. Hij was op een adres langs gegaan wellicht om drugs te leveren. In de Fortuinstraat had hij drugs in de brievenbus afgeleverd. Hij is gearresteerd. Bij hem thuis volgde een huiszoeking. De politie nam onder meer verschillende gebruikershoeveelheden cannabis, een weegschaal en verpakkingsmateriaal in beslag. De onderzoeksrechter liet hem na verhoor vrij onder voorwaarden.
 

11/04/2022

WOT kent z'n pappenheimers

Het wijkondersteuningsteam (WOT) van de regio West zag zondag aan de Schippersstraat iemand op de fiets die ze herkenden van eerdere drugsfeiten. Ze bleven de man van 31 jaar in de gaten houden en al snel sprak iemand de verdachte aan. Wat later wisselden de twee iets uit. Gezien het vermoeden van een drugsdeal, besloot het WOT om de twee te controleren. Hun vermoeden bleek te kloppen en bij de dealer thuis volgde een huiszoeking. De politie vond er onder meer een grote hoeveelheid geld, een precisieweegschaal en ook een beperkte hoeveel cocaïne, die de koper had aangekocht, is in beslag genomen. De verdachte wordt voorgeleid bij de onderzoeksrechter.

28/03/2022

Grote actie tijdens eerste 'feestnacht'

Tijdens de eerste feestnacht na de recentste versoepelingen van de coronamaatregelen waren de teams van de regio West samen met de mobiele eenheid, het Orida-fietsteam en het hondenteam massaal aanwezig in de Antwerpse binnenstad. Ze hadden vooral oog voor overlast op enkele pleinen (dronkenschap, wildplassen, sluikstort en vechtpartijen) in de marge het feestgedruis. Er was ook aandacht voor drugs en alcohol in het verkeer en zelfs voor foutparkeerders.

De politie moest meerdere keren tussenkomen bij vechtpartijen. Maar liefst 7 keer moest een ziekenwagen ter plaatse komen voor betrokkenen die verwondingen opliepen. Twee personen mochten hun roes uitslapen in de cel omdat ze veel te diep in het glas hadden gekeken. Een andere persoon werd gearresteerd voor het verkopen van lachgas en verdovende middelen aan feestvieders. 

De portier van een horecazaak bleek nog een gevangenschap te hebben openstaan. Hij moest zijn shift vroeger beëindigen en wordt overgebracht naar de celgevangenis. 

Er werden ook 4 wildplassers beboet. Iemand anders kreeg een boete voor het hinderen van een politietussenkomst.

Tot slot werd er een onverzekerd voertuig getakeld. De bestuurder reed rond met een vervallen rijbewijs. 2 bestuurders legden een positieve speekseltest af en 3 een positieve ademtest. 1 foutparkeerder stond zo hinderlijk dat zijn wagen getakeld werd.

 

19/02/2022

Onder invloed van drugs achter het stuur

Op dinsdag heeft het verkeersondersteuningsteam (VOT) van de regio West enkele opvallende vaststellingen gedaan tijdens hun verkeerstoezicht. Zo konden de agenten een voertuig intercepteren dankzij de ANPR-camera's. De bestuurder (22) ervan beschikte niet over een geldig rijbewijs en het was al de derde keer dat hij betrapt werd op het rijden zonder rijbewijs. Op vraag van het parket is de wagen in beslag genomen om verdere inbreuken te voorkomen. De agenten zetten ook een andere wagen aan de kant omdat de bestuurster ervan opvallend rijgedrag vertoonde. Bij controle roken de politiemensen een felle cannabisgeur. De vrouw zette het meteen op een lopen en na een korte achtervolging kon de vrouw van 26 jaar gevat worden. Uit nazicht in de politiebestanden bleek dat de vrouw bij aanvang van de controle een valse identiteit had opgegeven. Ze had onder meer geen rijbewijs en de auto waarmee ze zich verplaatste was niet verzekerd. Na het afnemen van een speekseltest werd het vermoeden bevestigd dat ze onder invloed reed van verdovende middelen. Het voertuig waarmee de vrouw reed, is in beslag genomen. 

17/02/2022

Foutparkeerders beboet

Op Valentijnsdag heeft het verkeersondersteuningsteam (VOT) van de regio West aandacht geschonken aan foutparkeerders in de historische binnenstad, het Zuid en het Eilandje. De politie stelde maar liefst 80 overtredingen vast waarvoor ze een GAS-pv opstelden. 37 voertuigen stonden geparkeerd op een laad- en loszone. Elf voorbij een bord dat aangeeft dat parkeren en stilstaan verboden zijn. 22 auto's stonden buiten de aangebrachte parkeervakken in een woonerf geparkeerd en nog tien andere stonden op verschillende manieren verkeerd. De politie controleerde ook een auto waarvan de bestuurder zijn gordel niet om had. Een taxi is betrapt toen hij inhaalde over het verdrijvingsvlak en tegelijk druk aan het gsm'en was. Toen de bestuurder gecontroleerd werd, bleek dat hij niet voldeed aan de voorwaarden om klanten te mogen vervoeren.

15/02/2022

Man met openstaande gevangenisstraf van 60 maand van straat geplukt

Het wijkondersteuningsteam van de regio West merkte op maandag een man op die ze herkenden als verdachte in verschillende drugsdossier. De man werd meteen onderschept en gecontroleerd. Hij bleek geseind met 3 bevelen tot gevangenneming. In totaal had de 23-jarige 60 maanden gevangenisstraf openstaan. Hij stond bovendien geseind voor 4 verhoren in verschillende dossiers. Tot slot werden er ook nieuwe elementen van drugshandel vastgesteld, met een positieve huiszoeking tot gevolg. De man werd opgesloten met het oog op voorleiding bij de onderzoeksrechter.

11/02/2022

Drugs in beslag genomen tijdens controle

Het wijkondersteuningsteam van de regio West controleerde tijdens een actie tegen overlast op donderdagnamiddag een voertuig waarvan de verdachte bezig was met het manipuleren van zijn gsm. In de wagen werd 220 gram cannabis aangetroffen. Omdat er vermoedens waren van drugshandel werd er een huiszoeking uitgevoerd bij de verdachte thuis, waar een grote som cash geld werd aangetroffen. Twee personen werden vandaag voorgeleid en aangehouden door de onderzoeksrechter.

07/01/2022

Danscafé ontruimd wegens meerdere inbreuken

In de nacht van zaterdag op zondag controleerde de wijkteams van de regio West samen met de lokale recherche leefmilieu een instelling op het Mechelseplein na meerdere klachten van buurtbewoners bij de politie. Hoewel de instelling zich als een drank- en eetgelegenheid presenteert, bleek er een danscafé aan de gang met een professionele dj en meer dan 200 aanwezigen. De zaak was echter niet ingericht om de (geluids)overlast voor de omwonenden te beperken. De geluidsmetingen overschreden (ruim) de toegelaten normen. Bovendien werden er meerdere inbreuken vastgesteld met betrekking tot de brandveiligheid. Zo stonen er gasflessen op korte afstand van de enige uitgang. Tot slot werden de geldende coronamaatregelen door de aanwezigen massaal met de voeten getreden. De politie besloot daarom om de instelling meteen te ontruimen. De zaak wordt verder opgevolgd om te zien of een langdurige sluiting aangewezen is.

Nog in de regio West organiseerde het prostitutieteam in samenwerking met de mobiele eenheid, het Orida-fietsteam en de wijkteams een actie tegen overlast. Er werden twee geseinde personen aangetroffen, één van werd overgebracht naar de gevangenis, de andere verhoord. 3 gecontroleerde bestuurders bleken dronken. Eén van hen werd een tweede keer betrapt op dezelfde avond, waarna zijn rijbewijs werd ingetrokken. Verder werd er ook drugs in beslag genomen en boetes uitgeschreven voor sluikstort.

21/11/2021

Brokstukken leiden naar dronken bestuurder

Tijdens een verkeersactie van het verkeersondersteuningsteam van de regio West in de nacht van donderdag op vrijdag werd een voertuig opgemerkt dat op de Schoenmarkt enkele bloembakken van het voetpad had gemaaid. Eerder was de wagen al opgemerkt toen hij aan overdreven snelheid in de omgeving van de Groenplaats reed. De bestuurder (19) had nadien zijn weg verdergezet, maar liet een spoor van brokstukken achter. Zijn huurwagen bleek zwaar beschadigd. De man legde een positieve ademtest af en zag zijn rijbewijs meteen ingetrokken worden. Er werd een pv opgemaakt voor een ongeval met vluchtmisdrijf De passagiers van de wagen vonden het nodig de tussenkomst van de politie tegen te werken en kregen hiervoor twee boetes uitgeschreven.

Verder werd er tijdens de actie een leerling-bestuurder zonder begeleider uit het verkeer gehaald. Verder werden er nog boetes uitgeschreven voor het negeren van verschillende verbodsborden en voor parkeren op een woonerf.

20/11/2021

Binnen en buiten

Op 30 oktober merkte een wijkondersteuningsteam (WOT) van de regio West een jonge bromfietser op die opvallend kort een pand bezocht aan de Hoornstraat. Bij controle bleek dat hij net cocaïne had verkocht. Bij hem thuis volgde een huiszoeking waardoor het vermoeden van drugshandel is bevestigd. De jongeman van 16 jaar werd voorgeleid bij de jeugdrechter.

02/11/2021

Pagina's