2170 Merksem | Politiezone Antwerpen

Current Size: 62.5%

2170 Merksem

Deze pagina is niet geoptimaliseerd voor weergave op mobiele toestellen of tablets
Zip: 
2170
Area: 
Merksem

Geseinde man gevat tijdens controle na woninginbraak

Dinsdagavond kreeg de politie een oproep voor een woninginbraak. Een getuige had 3 verdachten op heterdaad betrapt en probeerde hen te volgen toen ze wilden vluchten. Er werden meteen enkele patrouilles aangestuurd, die onmiddelijk van start gingen met nazicht in de omgeving. De politie trof een rugzak aan met schroevendraaiers in die in beslag werd genomen voor sporenonderzoek. Een patrouille merkte in de buurt een mogelijke verdachte op die aan de beschrijving van de getuige voldeed. De man bleek geseind te staan met een bevel tot gevangenneming en werd gearresteerd. Er zal onderzocht worden of hij ook in aanmerking komt voor de inbraak. De andere verdachten worden opgespoord.

20/02/2019

Bestuurder zonder rijbewijs crasht tegen lantaarnpaal

Zondagnamiddag verwittigde een bestuurder de politie omdat hij een ongeval had veroorzaakt in de Heirmanstraat. Een wagen was ingereden op twee paaltjes en gecrasht tegen een lantaarnpaal. De twee paaltjes waren uitgereden, het voertuig was zwaar beschadigd. In het voertuig zaten naast de bestuurder (21) nog 3 jongeren (20, 19 en 19). Niemand raakte gewond, maar de hand van de bestuurder zat wel in de gips. Bovendien bleek de man niet over een rijbewijs te beschikken. Tijdens de vaststellingen door de politie verzamelden zich heel wat toeschouwers, waarvan meerdere de vaststellingen probeerden te bemoeilijken en geen mondmasker droegen. Toen de politie hen wilde controleren zetten de meesten het op een lopen. In het tumult werden uiteindelijk twee personen aangehouden voor het verstoren van de openbare orde.

19/10/2020

Geuroverlast leidt tot inbeslagname van (exotische) dieren

Het wijkteam van Merksem onderzocht enkele meldingen van geuroverlast in de omgeving van de Van Stralenlei. Na enkele pogingen liet de bewoner van de onderzochte woning de inspecteurs toe. Die stelden vast dat de vrouw 4 honden, 2 leguanen, een varaan, een zestal slangen, 2 schildpadden, een grijze roodstaartpapegaai en cavia, 2 ratten en 3 katten in huis had en dit in bedenkelijke omstandigheden. Het wijkteam kreeg van de politierechter een visitatiebevel en ging samen met een dierenarts opnieuw op controle. Alle dieren, met uitzondering van de drie katten werden in beslag genomen. Ze kregen opvang dankzij het Blauwe Kruis en het VOC. De vrouw zal op een later tijdstip tekst en uitleg moeten komen geven.

18/10/2020

Hygiëne laat de wensen over

Op het einde van de zomervakantie startte het wijkteam 1 een dossier op in het kader van geurhinder en mogelijke tekortkomingen inzake koelinstallaties. Dat gebeurde op aangeven van interventieploegen noodhulp en de brandweer. Samen met het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid, de milieu-inspectie en dienst brandpreventie van de stad is het woensdag tot een gezamenlijke actie gekomen waarbij drie supermarkten aan de Bredabaan gecontroleerd werden. Bij de drie zaken zijn overtredingen vastgesteld die te maken hebben met de koelinstallatie. De winkels worden aangemaand om zich in regel te stellen. Bij één supermarkt zijn opmerkelijke vaststellingen gedaan. In de hele zaak was er ongedierte. De winkelier bood ook producten aan die de houdbaarheidsdatum hadden overschreden (onder meer is 24 kg scampi vernietigd). De bewaartemperatuur van de te koelen en diepgevroren producten was niet conform. Verder liet de hygiëne het in het algemeen daar afweten, was de infrastructuur op zich niet zoals het hoort en was er sprake van slecht afvalbeheer. Tot slot waren er ook wat administratieve tekortkomingen. Voor de vastgestelde inbreuken zullen de nodige processen-verbaal en aktes opgesteld worden door de betrokken diensten. De zaak zal aan een hercontrole onderworpen worden. 
 

02/10/2020

Wijkteam houdt toezicht in Bouckenborghpark

Het wijkteam van Merksem houdt al enkele weken verscherpt toezicht in het Bouckenborghpark en omgeving. Dit na meldingen van minderjarigen die werden bedreigd. Maandagnamiddag werden de inspecteurs aangesproken door een man die bedreigd was door twee mannen met een mes. Het wijkteam en enkele interventiepatrouilles deden nazicht en konden de twee verdachten arresteren in de omgeving van het park. Later op de avond controleerde het wijkteam een minderjarige in het park. Deze bleek geseind in een onderzoek naar een inbraak en werd ter beschikking gesteld van het jeugdparket.

22/09/2020

Pagina's