Man gevat die verdacht wordt van overvallen en autodiefstallen