Wijkwerking | Page 10 | Politiezone Antwerpen

Current Size: 62.5%

Wijkwerking

Deze pagina is niet geoptimaliseerd voor weergave op mobiele toestellen of tablets

Controle in fietsstraten

In de omgeving van de Lange Dijkstraat, Van Arteveldestraat, Rotterdamstraat, Sint-Gummarusstraat en de Schijnpoortweg heeft het verkeersondersteuningsteam van de regio City gisteren zo goed als de hele dag controles gehouden om de veiligheid van onder meer fietsers te verhogen. Gezien het regenweer was het vrij kalm in de fietsstraten binnen de omschrijving van de regio. Vier fietsers reden in de verboden richting door de Sint-Gummarusstraat en werden daar voor in overtreding genomen. In de Lange Dijkstraat werden acht voertuigen beboet omdat ze fietsers aan het inhalen waren in een fietsstraat. Hetzelfde aantal en om dezelfde reden werd beboet in de Rotterdamstraat. Aan de Schijnpoortweg werden 9 fietsers betrapt nadat ze het bord dat fietsers verbiedt hadden genegeerd. Tot slot werden 10 voertuigen beboet in de Van Arteveldestraat. De bestuurders van die auto's haalden fietsers in terwijl dat niet mag in een fietsstraat.

15/12/2019

Wildplassers betrapt

Gisteren heeft het wijkondersteuningsteam van de regio West een controleactie gehouden in het Schipperskwartier en op de Kerstmarkt. Samen met de mobiele eenheid, het wijkteam van de regio, het verkeersondersteuningsteam en het fietsteam Orida controleerden ze 32 personen en 12 voertuigen. De bedoeling van de actie was om overlast te beperken. Zeven keer was iemand aan het wildplassen. Eén keer had iemand op de grond gespuwd waarvoor net als voor het wildplassen een GAS-boete volgde. Drie keer werd iemand met drugs betrapt waarvoor een onmiddellijke minnelijke schikking voorgesteld werd. Eén iemand verkeerde in staat van openbare dronkenschap. Dan waren er nog twee bestuurders die onder invloed bleken te rijden. Eén van hen had te veel gedronken, de andere had drugs genomen. Bij de actie werden cannabis, speed en een auto in beslag genomen.

15/12/2019

89 fietslichtjes uitgedeeld aan fietsers

Het wijkteam dat in de omgeving van het Centraal Station werkt, het wijkteam Brederode en het verkeersondersteuningsteam Centrum hebben gisteren samen een actie gehouden. Gezien de vele meldingen van fietsers die de rijrichting niet respecteren, is er tijdens de ochtendspits gecontroleerd. Het viel de politie op hoeveel fietsers niet in orde waren met de fietsverlichting. Gezien de donkere dagen vragen we daar extra aandacht voor. Wie geen verlichting had, werd gesensibiliseerd om daar in de toekomst wél aan te denken. Ze kregen géén boete. Om de fietsers te helpen, kregen ze een fietslichtje van de politie. Zo deelde de politie op het kruispunt van de Van Eycklei met de Van Breestraat 20 lichtjes uit. Vier fietsers reden er tegen de richting in werden geverbaliseerd. Op het kruispunt van de Mechelsesteenweg met de Justitiestraat reden 50 fietsers zonder licht. Ook zij kregen eentje van de politie. Elf fietsers kregen een boete omdat ze tegen de rijrichting fietsten. Twee voetgangers negeerden het rode licht en één autobestuurder werd beboet omdat hij het verkeersbord dat een verplichte richting aangeeft, negeerde. Er werd ook toezicht gehouden in de Grotehondstraat, wat een fietsstraat is. Eén bestuurder haalde daar een fietser in en werd daar ook voor beboet. Eén fietser reed over het voetpad en werd geverbaliseerd. In de fietsstraat reden ook 19 fietsers zonder licht. Ook zij kregen een fietslichtje van de politie.

14/12/2019

Vuurwerk gevonden in de Vuurwerkstraat

Gisteren heeft het wijkteam van de Junostraat een controle gehouden in het kader van het wijkactieplan. Drie bestuurders die hun toeter herhaaldelijk lieten klinken, kregen daar een onmiddellijke inning voor. Net als iemand die over de pechstrook reed, iemand die geen brandblusser aan boord had en een bestuurder van wie de keuring van het voertuig vervallen was. Verschillende foutparkeerders kregen een GAS-boete verkeer. Twee omdat ze voor de garage stonden, twee omdat ze op de verhoogde berm geparkeerd stonden, een andere bestuurder omdat zijn auto op het voetpad stond en nog een laatste omdat zijn voertuig op een gearceerde zone stond. In de Vuurwerkstraat werd een GAS-boete geschreven voor iemand die, jawel, in het bezit van vuurwerk was. Eén bestuurder kreeg een proces-verbaal omwille van zijn onaangepaste snelheid, omdat hij zijn richtingaanwijzers niet gebruikte en omdat hij geen voorrang verleende. De bestuurder had ook geen identiteitskaart of rijbewijs op zak. Verder werden ook nog vier andere processen-verbaal opgesteld voor het bezit van drugs en het niet naleven van opgelegde voorwaarden.

14/12/2019

Hoge CO-waarden in gecontroleerd pand

Gisteren hield het wijkteam van Merksem/Luchtbal een actie in samenwerking met de inspectie voor sociale tewerkstelling. Twaalf handelszaken werden bezocht. Op verschillende plaatsen zijn inbreuken vastgesteld in het kader van tewerkstelling. In één van de zaken werd een to hoge CO-concentratie gemeten. Dat kwam omdat er een houtskoolvuur in de zaak brandde. De politie maande het aanwezige cliënteel aan om het gebouw te verlaten. De brandweer kwam ter plaatse en zorgde voor voldoende ventilatie van het pand. Later zal er nog een hercontrole plaatsvinden m.b.t. brandveiligheid.

13/12/2019

Verkeersactie en controle op garages

Het wijkteam van de Unolaan heeft gisteren een verkeersactie gedaan. Ze controleerden ook enkele garages. Er werden 21 GAS-boetes uitgeschreven voor verkeersovertredingen. Acht bestuurders negeerden het rode licht en negen bestuurders werden betrapt toen ze met de gsm bezig waren achter het stuur. Eén persoon werd beboet voor zijn onaangepast rijgedrag. Er was ook één wagen niet in orde met de keuring. Twee garages werden verzegeld. In de garages werden inbreuken op de economische wetgeving vastgesteld en frauduleus gebruik van het BTW-nummer. Er werd ook in elke garage een proces-verbaal opgesteld omdat de nodige vergunningen niet in orde waren. Er werden ook twee personen aangetroffen die illegaal aan het werk waren. Ze werden bestuurlijk aangehouden en kregen het bevel om het grondgebied te verlaten.   

11/12/2019

Drugsverkoper thuis gearresteerd

Het kwam het wijkondersteuningsteam ter ore dat een bewoner uit de De Bosschaertstraat verdovende middelen zou verkopen. De politie heeft nazicht gedaan aan het pand en verschillende personen klopten er op het raam om daarna heel kort binnen en buiten te gaan. Maandag, rond 17.20 uur, kwam er opnieuw iemand aankloppen. De politie maakte van die gelegenheid gebruik om over te gaan tot controle van de vermoedelijke afnemer. Die gaf meteen toe dat hij net heroïne kocht. De politie had genoeg aanwijzingen om over te gaan tot een huiszoeking heterdaad. Naast de verkoper, werd binnen nog een klant aangetroffen. De verdachte probeerde zijn mobiele telefoon nog te manipuleren, maar dat konden de inspecteurs verhinderen. In de woning werden vier verpakkingen met heroïne en twee met cocaïne in gevonden. De drugs werden in beslag genomen, net zoals een precisieweegschaal, verschillende mobiele telefoons en een som geld. De verdachte en de aanwezige koper verblijven illegaal in ons land. De twee werden meegenomen naar het cellencomplex. De verdachte van 47 jaar werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter en aangehouden. 

11/12/2019

Verkeerscontrole in regio Oost

Op maandag heeft het wijkteam van de Junostraat een verkeerscontrole georganiseerd in hun zorggebied. 39 bestuurders negeerden het parkeerverbod op plaatsen waar je enkel mag stilstaan. Eén bestuurder parkeerde op de verhoogde berm en acht op het voetpad. Twee keer werd iemand op het verdrijvingsvlak betrapt. Een aanhangwagen werd geverbaliseerd wegens langdurig parkeren. Eén bestuurder kreeg een boete omdat hij in een dubbele file stond. 19 bestuurders stonden tegen de richting in geparkeerd. Ook bestuurders die aan een geel onderbroken lijn, op een busstrook en vijf meter voor een zebrapad stonden, kregen een GAS-boete verkeer. Net als zeven bestuurders die op de middenberm parkeerden. Drie keer werd een onmiddellijke inning uitgeschreven voor iemand die de rijrichting niet volgde, iemand die de richtingaanwijzer niet gebruikte en aan iemand wiens voertuig niet gekeurd was. Eén persoon kreeg een proces-verbaal omdat hij in de verboden richting reed, geen rijbewijs of identiteitskaart op zak had en zonder geldige verzekeringsdocumenten op pad was. Tot slot kreeg iemand een bon omdat de keuring al vier maanden vervallen was. Er was ook iemand die lachgas gebruikt had. Die deed vrijwillig afstand van de gasfles.

10/12/2019

Wijkteam controleert in Deurne Zuid, Berchem en Borgerhout

Bij een controleactie door het wijkteam Junostraat in Deurne Zuid, Berchem en een gedeelte van Borgerhout werden in het afgelopen weekend 18 voertuigen geverbaliseerd. Ze stonden asociaal geparkeerd. Drie bestuurders werden tijdens de actie betrapt toen ze het rode licht negeerden of hun gordel niet om hadden. Twee bestuurders van wie hun voertuig een gebrekkige verlichting had, kregen een waarschuwing. Een keer zag de politie hoe een bestuurder aan het roken was in het bijzijn van kinderen. Er werd ook nog drugsbezit vastgesteld, een geseinde persoon werd opgemerkt en iemand achter wiens naam nog twee rijverboden van in totaal vier maanden stond, kreeg die betekend. Iemand die spuwde op de openbare weg kreeg een GAS-boete. Net zoals de eigenaar van een loslopende hond en iemand die afval op straat gooide.

10/12/2019

Straatdealer gearresteerd

Tijdens een actie tegen straatdealen in Deurne Noord controleerde het wijkondersteuningsteam van Oost zaterdag een man van 19 jaar. Hij hield zich verdacht op in de omgeving van de Frank Craeybeckxlaan. Tijdens het korte toezicht dat volgde, kon de politie vaststellen dat iemand drugs bij de verdachte kwam kopen. Toen de politie wilde overgaan tot controle zette de verdachte het op een lopen. Na een korte achtervolging werd hij ingerekend. Hij gedroeg zich weerspannig en wilde niet met het onderzoek meewerken. Uiteindelijk werden er acht dosissen cannabis, cash geld en twee mobiele telefoons op de man gevonden. Bij hem thuis werd een huiszoeking gedaan waar ook nog een grotere som geld, dat verstopt zat, gevonden werd. Tijdens de arrestatie raakten enkele collega's lichtgewond. De verdachte werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die heeft hem aangehouden. De afnemer kreeg een onmiddellijke minnelijke schikking van 75 euro.

09/12/2019

Pagina's