Wijkwerking | Page 8 | Politiezone Antwerpen

Current Size: 62.5%

Wijkwerking

Deze pagina is niet geoptimaliseerd voor weergave op mobiele toestellen of tablets

Politiezone Antwerpen investeert in wijkwerking

Politiezone Antwerpen heeft de voorbije 11 jaar bewust ingezet op de optimalisatie van haar wijkwerking. In aanloop naar het nieuwe decennium wordt er verder geïnvesteerd in deze basisfunctionaliteit, vanuit de overtuiging dat een goeie wijkwerking de vinger aan de pols houdt van wat er leeft in de stad. Zo komen er rechtstreeks 46 en onrechtstreeks 40 medewerkers bij die zich zullen bezighouden met wijkwerking.

 

Drie interne maatregelen zullen resulteren in een extra investering in de wijkwerking, waardoor deze eerstelijnszorg nog beter zal zijn afgestemd op het eigen werkgebied. Deze maatregelen zorgen rechtstreeks voor de uitbreiding/aanvulling van onze wijkwerking met 46 medewerkers en onrechtstreeks door de uitbreiding van onze mobiele eenheid met 40 medewerkers. Die laatsten zullen voornamelijk worden ingezet voor wijkacties en -toezicht:

Uitbreiding mobiele eenheid met een extra peloton

Wijkteams werken heel doelgericht op overlast en criminaliteitsfenomenen binnen hun gebied. Vaak op basis van klachten van buurtbewoners. Om deze strijd op te voeren, werden in het verleden grootschalige acties op wijkniveau niet enkel door de wijkteams alleen uitgevoerd, maar kregen ze daarbij steun van de mobiele eenheid. Door een veelvoud aan taken die de mobiele eenheid op zich moet nemen, konden zij deze ondersteunende rol voor de wijkwerking echter niet permanent vervullen. 

Om die ondersteuning wél te verzekeren, wordt de mobiele eenheid met een extra peloton uitgebreid, zo’n 40-tal medewerkers. Niet alleen wordt hierdoor de ondersteuning verzekerd, als bijkomend effect moeten wijkteams minder worden ingezet voor kleinschaligere ordediensten en kunnen zij de vrijgekomen capaciteit benutten voor pure wijkwerking. 

Onthaal op afspraak

Op het mastergebouw na, dat 24/7 zal open zijn (het tijdelijke masterkantoor aan de Noorderlaan, in afwachting van het nieuwe hoofdkwartier naast Berchem Station) worden onze 14 kantoren de komende maanden omgevormd tot afspraakkantoren. Door deze verdere rationalisering van de onthaalwerking kunnen 16 medewerkers extra aan de wijkwerking worden toegevoegd. 

Inspecteurs vervangen agenten in de wijkteams

In al onze wijkteams zijn er functies voorzien voor agenten van politie, de laagste operationele graad. Door het beperkt aantal federale aanwervingen konden de vacante functies voor agenten in de wijkteams tijdens de voorbije jaren zo goed als niet opgevuld worden. Met als gevolg dat niet alle wijkteams aan een volledige bezetting geraakten. Vanaf 2020 zullen 30 functies voor agenten binnen de wijkwerking worden gewijzigd in functies voor inspecteurs. 
Het succes van onze eigen werving heeft op vrij korte tijd geresulteerd in het opvangen van het tekort aan inspecteurs. Dit succes staat er dan ook voor garant dat we de extra inspecteursfuncties bij wijkwerking volledig zullen kunnen invullen op middellange termijn, waardoor wijkteams wel op een volledige bezetting kunnen rekenen. 

Tal van contactmogelijkheden

Politiezone Antwerpen is natuurlijk meer dan wijkwerking en biedt nog tal van andere toegangen voor iemand die nood heeft aan politiehulp. Voor dringende noodhulp zijn er de noodnummers 101 (politie) en 112 (brandweer en medische hulp). Wil je beroep doen op politie, maar is het minder dringend? Dan kan je terecht op de Blauwe Lijn (0800 123 12). Bovendien is er ook een digitaal aanbod aan feiten die je kan aangeven via het Blauwe Loket op politieantwerpen.be (o.m. diefstal uit voertuig, fietsdiefstal of diefstal van een voorwerp …). Via hetzelfde e-loket kan je trouwens een afspraak inboeken in een van onze kantoren op de locatie en het tijdstip die je het beste uitkomen.

 

Gepubliceerd op:
06/12/2019
Categorie:

Twee jaar zonder geldige verzekering

Het wijkteam Brederode van regio Centrum kreeg vanmorgen via de slimme camera's een voertuig in de gaten dat niet geldig verzekerd was. Het voertuig werd rond 8.55 uur aan de Desguinlei gestopt. De bestuurder kon enkel een verzekeringsbewijs voorleggen dat tot en met 30 september 2017 gold. Het was dus al ruim twee jaar vervallen. De inspecteurs stelden ook vast dat de bestuurder onder invloed van alcohol reed. Gezien de positieve alcoholtest werd het rijbewijs van de 59-jarige man voor 15 dagen ingetrokken. Zijn voertuig werd in beslag genomen.

28/11/2019

Resultaten actie Codex

Op 26 november was er in de regio Oost een zogenaamde actie Codex. Tijdens die actie werd er door het wijkteam zowel in burger als in uniform toezicht gehouden met aandacht voor inbreuken tegen de politiecodex. Twee bestuurders negeerden het bord dat een verboden rijrichting aangeeft. Drie bestuurders waren aan het gsm'en. Er werd een vaststelling gedaan met betrekking tot claxonneren en roodlichtnegatie. Verder waren er nog 23 verkeersovertredingen (GAS) voor het parkeren op het voetpad (5), parkeren waar enkel stilstaan toegestaan is (10), het innemen van een mindervalidenplaats (2), het gebruik van het verdrijvingsvlak, langdurig parkeren, parkeren op een hoek, negeren van de gele onderbroken lijn (2) en het parkeren op de verhoogde berm. Eén bestuurder kreeg een uitgebreid proces-verbaal omdat hij aan het gsm'en was, zijn richtingaanwijzers niet gebruikte en geen identiteitskaart en rijbewijs op zak had. Tot slot werden nog vaststellingen gedaan met betrekking op het spuwen op de weg en het weggooien van een sigaret. 

28/11/2019

Vals rijbewijs op zak

Tijdens hun patrouille in de afdeling West, werd de aandacht van het verkeersondersteuningsteam getrokken door een voorbij rijdende wagen. Het voertuig werd in de databanken nagekeken en de bestuurder zou met een voorlopig rijbewijs rijden. Maar er was geen 'L' zichtbaar aan de achterruit. Aan de Scheldestraat werd de auto uit het verkeer gehaald. Bij controle van de bestuurder bleek dat hij niet de eigenaar was. De agenten vroegen het rijbewijs van de huidige bestuurder op. Bij het bovenhalen daarvan zag de politie dat er nog een tweede rijbewijs in de kaarthouder zat, een voorlopig rijbewijs model 36 maanden. Bij verder nazicht van de documenten bleek dat de bestuurder een nagemaakt vast rijbewijs had afgegeven in de plaats van zijn lopende voorlopig rijbewijs. Wellicht wilde hij aan een straf ontkomen omdat de bestuurder met een model 36 maanden altijd met een begeleider moet rondrijden en geen passagiers mag meenemen die niet voldoen als begeleider. Daarbovenop konden de agenten een sterke cannabisgeur vaststellen. De gecontroleerde bestuurder gaf het gebruik meteen toe waardoor een positief resultaat van de speekseltest te verwachten viel. Het voorlopig rijbewijs van de 28-jarige werd voor 15 dagen ingetrokken. 

28/11/2019

Bestuurders negeren verkeersbord C1 (verboden richting)

Het verkeersondersteuningsteam van de regio Zuid krijgt vaak meldingen van bestuurders die het verkeersbord C1 (verboden richting) negeren aan de Boomsesteenweg, de Jan Van Rijswijcklaan, Cyriel Buyssestraat ... Om die reden voeren ze geregeld controles. Gisteren werd er toezicht gehouden aan de Saelesianenlaan waar acht bestuurders bij de werken het verkeersbord negeerden. Aan de Boomsesteenweg werden er 34 overtredingen vastgesteld. Het verkeersondersteuningsteam laat weten dat het in bijna een week tijd al meer dan 300 overtredingen heeft vastgesteld voor bestuurders die de verboden richting in reden.

27/11/2019

Resultaat actie Oriënt

Het wijkteam van de Unolaan zette gisteren een gecoördineerde actie op poten waarvoor ze allerhande overlast aan de hand van camera's trachtten vast te stellen. Zo konden zeven personen betrapt worden tijdens het sluikstorten. Ze kregen allen een GAS-pv. Er werd ook iemand opgemerkt die nog een bevel tot gevangenneming open had staan. Verder werden, los van het cameratoezicht, ook nog 32 verkeersovertredingen vastgesteld. 17 daarvan voor het gsm'en tijdens het rijden. Eén iemand had geen rijbewijs op zak. Tot slot werd nog een bestuurder staande gehouden omdat hij in het bijzijn van een kindje aan het roken was in de auto. 

26/11/2019

Actie tegen sluikstort

Het wijkteam Kiel krijgt geregeld meldingen van sluikstort. Om die reden hebben de leden van het wijkteam zich zondag opgehouden in de omgeving van het Kielpark, Boomsesteenweg en de volhardingsstraat. Iets over 15 uur werd de afvalstraat aan de Jan Frans Van Gaerstraat geobserveerd. Al snel betrapten ze een vrouw die een grote bus olie op het voetpad liet staan naast de afvalstraat. Wat verderop werden er in het kader van een lopend wijkteamdossier rond sluikstort drie afzonderlijke processen-verbaal tegen drie verdachten opgesteld. De politie vond er verschillende zakjes met etensresten, achtergelaten stoelen, een deken, een doos met oud papier ... In de zakken en de dozen werden zaken gevonden die de politie konden helpen bij de identificatie van de sluikstorters. Aan de Boomsesteenweg werden 17 verkeersinbreuken vastgesteld tijdens de actie. Ze reden allemaal plaatselijk tegen de richting de Boomsesteenweg op. Er werd ook nog een proces-verbaal voor diefstal van een nummerplaat opgemaakt, nadat de inspecteurs een achtergelaten bromfiets hadden gevonden.

25/11/2019

Amerikaans voertuig getakeld

Afgelopen zaterdag merkte een patrouille van het verkeersondersteuningsteam Centrum een dure Amerikaanse wagen op in de Steenhouwersvest. Het kenteken kwam uit Florida. Bij het controleren van de kentekenplaten werd vastgesteld dat de kentekenplaten in de VS niet meer geldig geregistreerd waren sinds 2004. De specifieke ervaring en kennis van een van de inspecteurs hielp hen bij de beeldvorming van de feiten. Uit nazicht in de databanken van de politie bleek dat de wagen nog geseind stond voor verder onderzoek. Er werd niemand in de omgeving van het voertuig aangetroffen. De auto werd getakeld.

25/11/2019

Gerichte verkeersactie

In de nacht van zaterdag op zondag hebben alle teams van de regio West en de mobiele eenheid samengewerkt aan een grote actie. Ook het verkeersondersteuningsteam van West en het prostitutieteam gingen mee op pad. De actie had als doel om te werken aan de algemene verkeersveiligheid, tegen overlast in het uitgaansleven en specifiek tegen alcohol en drugs in het verkeer. Op vier plaatsen werd een controlepost opgesteld. Er werden 258 voertuigen en 449 personen gecontroleerd. Het principe van stoppen is blazen gold ook die nacht. Er werd onder meer ook gecontroleerd of de boorddocumenten in orde waren. Enkele bijzonderheden: Zes bestuurders reden onder invloed van verdovende middelen. Zij zagen hun rijbewijs voor 15 dagen ingetrokken worden. Een van hen had geen rijbewijs op zak. Zijn auto werd geïmmobiliseerd met een wielklem. Zes moest er opgetreden worden omdat er gereden werd onder invloed van alcohol. Twee personen kregen een onmiddellijke minnelijke schikking voorgesteld omdat ze cannabis op zak hadden. Drie auto's werden getakeld omdat de bestuurders geen geldige verzekeringsdocumenten konden voorleggen. Een man reed met de auto ondanks een lopend rijverbod. Omdat het rijbewijs niet nog eens kon ingetrokken worden, werd de auto geïmmobiliseerd met een wielklem. Een andere man werd meegenomen naar het politiekantoor omdat hij aan de politie een valse identiteit bleef doorgeven. Aan de hand van vingerafdrukken kon achterhaald worden wie de man echt was. Hij gaf een andere naam op omdat hij niet wilde dat de politie zou ontdekken dat hij reed tijdens een lopend rijverbod van één jaar. In twee auto's werden drie flessen lachgas gevonden.

25/11/2019

Wijkactie tegen overlast

Zondag was er in de regio Oost een wijkactie. Vanaf iets voor de middag tot in de avond werd er op verschillende plaatsen toezicht gehouden in uniform maar ook in burgerkledij. Het was de bedoeling om overlast van drugsgebruik en hangjongeren aan te pakken. Maar evengoed hielden de inspecteurs een blik op het verkeer. Zo werden er 24 GAS-boetes opgemaakt voor onder meer het parkeren op de verhoogde berm, tegen de richting in en op de stoep.  Een bestuurder stond zelfs op een plaats die voorbehouden is voor mindervaliden. Zes keer werd er een onmiddellijke inning opgesteld: Geen gordel om, tegen de rijrichting in rijden, fout voorsorteren, onaangepaste snelheid en het negeren van het oranje verkeerslicht. Eén wagen werd getakeld wegens het vermoeden niet verzekerd rijden. Eén persoon werd beboet voor het spuwen op de grond. Twee personen werden overgebracht naar de Noorderlaan in het kader van illegaliteit.

25/11/2019

Pagina's