Wijkwerking | Page 11 | Politiezone Antwerpen

Current Size: 62.5%

Wijkwerking

Deze pagina is niet geoptimaliseerd voor weergave op mobiele toestellen of tablets

Aardappelen, ajuinen en sigaretten

Samen met de mobiele eenheid heeft het wijkteam van Stuivenberg controles gedaan met het oog op de aanpak van sluikstort, parkeeroverlast, drugsgebruik ... Een patrouille in burger zagen hoe een man vanuit een aanhangwagen zakken met ajuinen en aardappelen verkocht. Hij had geen vergunning om die zaken op de openbare weg aan de man te brengen. Hij had zo'n 540 kilo aan groenten bij. Die werden in beslag genomen. De politie vroeg toestemming aan het parket om de etenswaren te kunnen schenken aan het Leger des Heils. Vandaag werden ze opgehaald. Wat later die dag werd iemand betrapt die sigaretten vanuit een bestelwagen verkocht. Ook hij had geen vergunning. 104 pakjes werden in beslag genomen. Zijn koopwaar werden overgemaakt aan de dienst Douane en Accijnzen voor vernietiging. Een verkoper van cannabis werd met 27 verkoop hoeveelheden betrapt. Hij werd gecontroleerd en gearresteerd. Bij hem thuis werden nog zaken gevonden die wijzen op drugshandel. Hij werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Eén bestuurder reed buiten de toegelaten uren met een rijbewijs van het model 36 maanden. Een dronken man werd naar het cellencomplex gebracht om zijn roes uit te slapen. Eén persoon werd betrapt toen hij afval op de openbare weg gooide. Een handelszaak aan de Van Kerckhovenstraat schond de regels rond het rookverbod. Een minderjarige werd betrapt op het gooien van klappers. Het overblijvende vuurwerk werd in beslag genomen. Hij werd naar zijn moeder gebracht.

09/12/2019

68 knallers op zak

Een patrouille van het wijkteam Stuivenberg hoorde afgelopen zaterdag verschillende knallen. De inspecteurs gingen op zoek naar de bron. Ze zagen hoe twee jongeren bommetjes gooiden, onder meer in de richting van huizen in de buurt. Gezien het lawaai dat ze veroorzaakten en het gevaar op beschadigingen werden de twee aangesproken. Maar dat was niet naar de zin van de kerels, en zij zetten het op een lopen. Na een achtervolging te voet kon één van de twee gevat worden. De 18-jarige werd naar het kantoor gebracht voor verder onderzoek. Hij had nog 68 bommetjes in verschillende vormen op zak. Ze werden in beslag genomen en ze zullen volgens de opgelegde voorschriften vernietigd worden.

09/12/2019

Geseinde gearresteerd tijdens verkeerscontrole

Zondag werd de aandacht van een patrouille van het verkeersondersteuningsteam West getrokken door een voertuig dat zich onaangepast over de Karel Rogierstraat begaf. De bestuurder gaf toe dat hij in de loop van de dag cannabis gerookt had. Zijn rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken na een positieve speekseltest. In de Lange Nieuwstraat merkten ze een verdacht voertuig op. De bestuurder stond geseind omdat hij gevangen diende genomen te worden. Hij werd dus gearresteerd en overgebracht naar het cellencomplex aan de Noorderlaan. Drie andere voertuigen werden geverbaliseerd omdat ze niet meer geldig gekeurd waren. Aan de antiekmarkt aan het Sint-Jansvliet werden ook nog negen foutparkeerders geverbaliseerd.

09/12/2019

Resultaten actie 'Pitstop'

Vrijdag heeft de politie samen met de diensten van de sociale zekerheid een gecoördineerde actie gehouden tegen allerhande overlast die malafide garages of eetgelegenheden veroorzaken. Zo werden er twee garages in Deurne Noord gecontroleerd op zwartwerk, afhandeling afvalstoffen, vergunningen ... In beide garages werd zwartwerk vastgesteld. In één van de zaken werd er een proces-verbaal opgesteld voor economische uitbuiting van werknemers en één voor het voorleggen van valse facturen. Twee personen werden betrapt op sluikstorten. Er werd telkens een GAS-boete opgesteld. Zes keer werd een GAS-pv een één onmiddellijke inning voor verkeersinbreuken opgesteld. 

08/12/2019

Controleactie na klachten

De wijkteams en het wijkondersteuningsteam van de regio Zuid hebben op vrijdag vanaf de namiddag tot middernacht een controleactie gehouden aan het Majoor Maelfaitplein en de omgeving van de draaiboom. Daar komen geregeld klachten rond overlast over binnen. Jongeren die ongepast gedrag vertoonden, werden hierover aangesproken. Verdachte voertuigen werden gecontroleerd en overtreders werden geverbaliseerd. Er werden 47 personen en 26 voertuigen gecontroleerd. Er werd één onmiddellijke minnelijke schikking voor drugs opgesteld, één persoon leefde zijn voorwaarden niet na, twee personen verbleven illegaal in het land en van één betrokkene werd een verboden wapen in beslag genomen. 24 keer werd een verkeersovertreding vastgesteld.

08/12/2019

Politiezone Antwerpen investeert in wijkwerking

Politiezone Antwerpen heeft de voorbije 11 jaar bewust ingezet op de optimalisatie van haar wijkwerking. In aanloop naar het nieuwe decennium wordt er verder geïnvesteerd in deze basisfunctionaliteit, vanuit de overtuiging dat een goeie wijkwerking de vinger aan de pols houdt van wat er leeft in de stad. Zo komen er rechtstreeks 46 en onrechtstreeks 40 medewerkers bij die zich zullen bezighouden met wijkwerking.

 

Drie interne maatregelen zullen resulteren in een extra investering in de wijkwerking, waardoor deze eerstelijnszorg nog beter zal zijn afgestemd op het eigen werkgebied. Deze maatregelen zorgen rechtstreeks voor de uitbreiding/aanvulling van onze wijkwerking met 46 medewerkers en onrechtstreeks door de uitbreiding van onze mobiele eenheid met 40 medewerkers. Die laatsten zullen voornamelijk worden ingezet voor wijkacties en -toezicht:

Uitbreiding mobiele eenheid met een extra peloton

Wijkteams werken heel doelgericht op overlast en criminaliteitsfenomenen binnen hun gebied. Vaak op basis van klachten van buurtbewoners. Om deze strijd op te voeren, werden in het verleden grootschalige acties op wijkniveau niet enkel door de wijkteams alleen uitgevoerd, maar kregen ze daarbij steun van de mobiele eenheid. Door een veelvoud aan taken die de mobiele eenheid op zich moet nemen, konden zij deze ondersteunende rol voor de wijkwerking echter niet permanent vervullen. 

Om die ondersteuning wél te verzekeren, wordt de mobiele eenheid met een extra peloton uitgebreid, zo’n 40-tal medewerkers. Niet alleen wordt hierdoor de ondersteuning verzekerd, als bijkomend effect moeten wijkteams minder worden ingezet voor kleinschaligere ordediensten en kunnen zij de vrijgekomen capaciteit benutten voor pure wijkwerking. 

Onthaal op afspraak

Op het mastergebouw na, dat 24/7 zal open zijn (het tijdelijke masterkantoor aan de Noorderlaan, in afwachting van het nieuwe hoofdkwartier naast Berchem Station) worden onze 14 kantoren de komende maanden omgevormd tot afspraakkantoren. Door deze verdere rationalisering van de onthaalwerking kunnen 16 medewerkers extra aan de wijkwerking worden toegevoegd. 

Inspecteurs vervangen agenten in de wijkteams

In al onze wijkteams zijn er functies voorzien voor agenten van politie, de laagste operationele graad. Door het beperkt aantal federale aanwervingen konden de vacante functies voor agenten in de wijkteams tijdens de voorbije jaren zo goed als niet opgevuld worden. Met als gevolg dat niet alle wijkteams aan een volledige bezetting geraakten. Vanaf 2020 zullen 30 functies voor agenten binnen de wijkwerking worden gewijzigd in functies voor inspecteurs. 
Het succes van onze eigen werving heeft op vrij korte tijd geresulteerd in het opvangen van het tekort aan inspecteurs. Dit succes staat er dan ook voor garant dat we de extra inspecteursfuncties bij wijkwerking volledig zullen kunnen invullen op middellange termijn, waardoor wijkteams wel op een volledige bezetting kunnen rekenen. 

Tal van contactmogelijkheden

Politiezone Antwerpen is natuurlijk meer dan wijkwerking en biedt nog tal van andere toegangen voor iemand die nood heeft aan politiehulp. Voor dringende noodhulp zijn er de noodnummers 101 (politie) en 112 (brandweer en medische hulp). Wil je beroep doen op politie, maar is het minder dringend? Dan kan je terecht op de Blauwe Lijn (0800 123 12). Bovendien is er ook een digitaal aanbod aan feiten die je kan aangeven via het Blauwe Loket op politieantwerpen.be (o.m. diefstal uit voertuig, fietsdiefstal of diefstal van een voorwerp …). Via hetzelfde e-loket kan je trouwens een afspraak inboeken in een van onze kantoren op de locatie en het tijdstip die je het beste uitkomen.

 

Gepubliceerd op:
06/12/2019
Categorie:

Twee jaar zonder geldige verzekering

Het wijkteam Brederode van regio Centrum kreeg vanmorgen via de slimme camera's een voertuig in de gaten dat niet geldig verzekerd was. Het voertuig werd rond 8.55 uur aan de Desguinlei gestopt. De bestuurder kon enkel een verzekeringsbewijs voorleggen dat tot en met 30 september 2017 gold. Het was dus al ruim twee jaar vervallen. De inspecteurs stelden ook vast dat de bestuurder onder invloed van alcohol reed. Gezien de positieve alcoholtest werd het rijbewijs van de 59-jarige man voor 15 dagen ingetrokken. Zijn voertuig werd in beslag genomen.

28/11/2019

Resultaten actie Codex

Op 26 november was er in de regio Oost een zogenaamde actie Codex. Tijdens die actie werd er door het wijkteam zowel in burger als in uniform toezicht gehouden met aandacht voor inbreuken tegen de politiecodex. Twee bestuurders negeerden het bord dat een verboden rijrichting aangeeft. Drie bestuurders waren aan het gsm'en. Er werd een vaststelling gedaan met betrekking tot claxonneren en roodlichtnegatie. Verder waren er nog 23 verkeersovertredingen (GAS) voor het parkeren op het voetpad (5), parkeren waar enkel stilstaan toegestaan is (10), het innemen van een mindervalidenplaats (2), het gebruik van het verdrijvingsvlak, langdurig parkeren, parkeren op een hoek, negeren van de gele onderbroken lijn (2) en het parkeren op de verhoogde berm. Eén bestuurder kreeg een uitgebreid proces-verbaal omdat hij aan het gsm'en was, zijn richtingaanwijzers niet gebruikte en geen identiteitskaart en rijbewijs op zak had. Tot slot werden nog vaststellingen gedaan met betrekking op het spuwen op de weg en het weggooien van een sigaret. 

28/11/2019

Vals rijbewijs op zak

Tijdens hun patrouille in de afdeling West, werd de aandacht van het verkeersondersteuningsteam getrokken door een voorbij rijdende wagen. Het voertuig werd in de databanken nagekeken en de bestuurder zou met een voorlopig rijbewijs rijden. Maar er was geen 'L' zichtbaar aan de achterruit. Aan de Scheldestraat werd de auto uit het verkeer gehaald. Bij controle van de bestuurder bleek dat hij niet de eigenaar was. De agenten vroegen het rijbewijs van de huidige bestuurder op. Bij het bovenhalen daarvan zag de politie dat er nog een tweede rijbewijs in de kaarthouder zat, een voorlopig rijbewijs model 36 maanden. Bij verder nazicht van de documenten bleek dat de bestuurder een nagemaakt vast rijbewijs had afgegeven in de plaats van zijn lopende voorlopig rijbewijs. Wellicht wilde hij aan een straf ontkomen omdat de bestuurder met een model 36 maanden altijd met een begeleider moet rondrijden en geen passagiers mag meenemen die niet voldoen als begeleider. Daarbovenop konden de agenten een sterke cannabisgeur vaststellen. De gecontroleerde bestuurder gaf het gebruik meteen toe waardoor een positief resultaat van de speekseltest te verwachten viel. Het voorlopig rijbewijs van de 28-jarige werd voor 15 dagen ingetrokken. 

28/11/2019

Bestuurders negeren verkeersbord C1 (verboden richting)

Het verkeersondersteuningsteam van de regio Zuid krijgt vaak meldingen van bestuurders die het verkeersbord C1 (verboden richting) negeren aan de Boomsesteenweg, de Jan Van Rijswijcklaan, Cyriel Buyssestraat ... Om die reden voeren ze geregeld controles. Gisteren werd er toezicht gehouden aan de Saelesianenlaan waar acht bestuurders bij de werken het verkeersbord negeerden. Aan de Boomsesteenweg werden er 34 overtredingen vastgesteld. Het verkeersondersteuningsteam laat weten dat het in bijna een week tijd al meer dan 300 overtredingen heeft vastgesteld voor bestuurders die de verboden richting in reden.

27/11/2019

Pagina's