Wijkwerking | Politiezone Antwerpen

Current Size: 62.5%

Wijkwerking

Deze pagina is niet geoptimaliseerd voor weergave op mobiele toestellen of tablets

12-jarige heeft 450 eenheden knalvuurwerk bij

Gisteren was er een actie tegen overlast op het Kiel. De politie deed dat samen met de stedelijke diensten buurttoezicht, buurtregisseur en stadsmarinier met de bedoeling te kunnen werken op fenomenen zoals sluikstort, geluidsoverlast bommetjes etc ... In de Alfons de Cockstraat vonden ze een jongen van 12 jaar in het bezit van een grote verpakking knalvuurwerk. In de doos zaten ongeveer 450 voetzoekers. De inspecteurs van de wijkwerking Kiel stelde een proces-verbaal op en zetten de jongen thuis af. Tijdens dezelfde actie controleerde het team een wagen waarvan de bestuurder verschillende verkeersinbreuken had begaan. De bestuurder (19) en zijn passagier (17) werden omwille van hun opvallend gedrag grondig gecontroleerd. De politie vond acht dosissen cocaïne. Het duo werd gearresteerd en voorgeleid bij respectievelijk de onderzoeksrechter en jeugdrechter. De wagen waarmee ze onderweg waren, is in beslag genomen. De bestuurder had bovendien slechts een voorlopig rijbewijs en mocht zijn voertuig enkel besturen in het bijzijn van zijn begeleider en mocht geen passagiers vervoeren. Ook hiermee ging hij in de fout.
 

25/11/2020

Verkeerscontrole Merksem

Het wijkteam van Merksem ging gisteren te voet op pad om toezicht te houden op asociaal verkeersgedrag. Een ploeg in burger deed hetzelfde. Op de Bredabaan, Gagelveldenstraat en Terlindenhofstraat samen negeerden zeven bestuurders een parkeerverbod. In de Van Reeethstraat, Beeckmansstraat en Weggestraat hadden bestuurders hun auto op het voetpad geparkeerd. Op de laatste locatie liet de bestuurder de auto niet slotvast, met draaiende motor en met een kleine baby aan boord achter. Verder negeerden nog zeven bestuurders de doorlopende witte lijn aan de Fr. De L'Arbrelaan. Twee bestuurders draaiden terug over de volle witte lijn en één iemand was aan het gsm'en tijdens het rijden.
 

25/11/2020

Snus en cones in beslag genomen

Het wijkteam van de regio Oost heeft gisteren verschillende dag- en nachtwinkels gecontroleerd in de regio. Het team vond verschillende zaken die niet verkocht mochten worden. Zo troffen ze in één winkel 117 voorgevormde filters aan die gevuld kunnen worden met cannabis met een joint al resultaat. De verkoop van zogenaamde 'cones' is verboden omdat ze aanzetten tot druggebruik. Er zijn in vijf andere winkels ook 60 potjes snus in beslag genomen. Het opkomende product met extreem veel nicotine bezorgt gebruikers een stevige rush en mag niet verkocht worden. De winkels die de verboden zaken verkochten, mogen zich verwachten aan een proces-verbaal. 

24/11/2020

Vier dealers naar de cel

In het kader van de repressieve aanpak van alle druggerelateerde overlast binnen de Regio City, en specifiek binnen de postcode 2060, hield het Wijkondersteuningsteam City het afgelopen weekend verschillende  gecoördineerde acties in de directe omgeving van de Korte Zavelstraat, Diepestraat en Gasstraat. De politie deed verhoogd toezicht in de omgeving om de overlast terug te dringen en het onveiligheidsgevoel te verminderen.  Tijdens de acties zijn in totaal vier dealers gearresteerd. De eerste dealer werd op het Stuivenbergplein betrapt toen hij drugs aan een vrouw verkocht. Hij had nog acht verkoopseenheden cannabis en cash geld op zak. Bij hem thuis vond de politie nog meer cash geld, ruim 20 gram cannabis, verpakkingsmateriaal, een weegschaal en een boksbeugel. Hij werd gearresteerd. Wat later stelden de leden van het team een tweede deal vast. De verdeler stapte in de Nijverheidstraat bij de klant in de wagen om de drugs te verkopen. Toen hij de wagen kort nadien weer verliet, arresteerde de politie hem. Bij de huiszoeking vond de politie meerdere verpakkingen cocaïne, verpakkingsmateriaal, een precisieweegschaal en verschillende mobiele telefoons. De minderjarige zal bij de jeugdrechter komen. Zaterdag merkte het WOT iemand op ter hoogte van het kruispunt van de Gasstraat met de Wilgenstraat. De man was aldoor aan het bellen tot er een kleine wagen kwam aanrijden met twee vrouwen in. Een van hen leek iets uit te wisselen met de man waarna de wagen vertrok. Het adres van de dames kon achterhaald worden en er volgde een huiszoeking. De dames waren op het adres aanwezig en zijn gearresteerd. De politie vond er 7 000 eurp, meer dan 80 klaargemaakte dosissen cocaïne en heroïne, ruim 20 gram pure cocaïne en 80 gram heroïne die nog verdeeld moest worden. Verder trof de politie ook nog verschillende telefoons aan. In de auto vond de politie nog 16 dosissen heroïne en 21 dosissen cocaïne. Ook de twee dames komen bij de onderzoeksrechter. De respectievelijke klanten kregen allen een onmiddellijke minnelijke schikking voorgesteld.

23/11/2020

Man die drugs thuisbezorgt gearresteerd

Een man die al fietsend met z'n gsm de weg aan het zoeken was in de wijk Zurenborg trok de aandacht van het wijkondersteuningsteam (WOT) Centrum. De man stopte voor een woning, ging er binnen en kwam na een minuut alweer buiten. Opnieuw nam hij de gps, stelde een adres in en reed weg naar een nieuwe locatie. De politie controleerde de man. Hij had negen verkoopsdosissen marihuana, vijf cocaïne en vijf dosissen ketamine op zak. De verdachte had ook nog cash geld bij. Bij een bezoekje in de betrokken woning, verklaarde de bewoner net cannabis aangekocht te hebben. Bij de verdachte thuis vond de politie nog meer geld, een weegschaal en verpakkingsmateriaal. Maar ook nog cannabis, 28 dosissen cocaïne en 27 dosissen ketamine. Alles wat handel in verdovende middelen deed vermoeden, is in beslag genomen. De man van 21 jaar wordt voorgeleid bij de onderzoeksrechter.

23/11/2020

Verkeerscontrole leidt dealers naar onderzoeksrechter

Afgelopen woensdag zette het wijkteam van Merksem/Luchtbal een controleactie op samen met de Vlaamse Belastingdienst. Voor de actie werkte het wijkteam samen met de mobiele eenheid, het verkeersondersteuningsteam (VOT) en het wijkondersteuningsteam (WOT) Noord. 37 voertuigen zijn aan een controle onderworpen. Dankzij de actie kon voor 18 128 euro aan achterstallige belastingen (30 voertuigen) geïnd worden. Drie voertuigen, waarvan de bestuurders de openstaande boetes niet konden betalen, zijn in beslag genomen. Dankzij de ANPR-camera's konden negen voertuigen gestopt worden omdat de technische keuring vervallen was. Voor één wagen was de keuring al vervallen sinds 2017. De politie nam ook een auto in beslag die niet verzekerd was. Verder is iemand beboet die het oranje verkeerslicht negeerde en ook enkele ouders die hun kinderen zonder veiligheidsgordel vervoerde. Eén bestuurder die niet in orde was met de verkeersbelastingen had ook twee flessen lachgas in de koffer liggen. Die zijn in beslag genomen. Bij het doorzoeken van die auto vond de politie ook nog negen verkoopseenheden marihuana, 3,5 gram cocaïne, 76 gram heroïne en 180 gripzakjes. De bestuurder had ook nog cash geld op zak. De bestuurder werd gearresteerd, maar hij gaf aan dat de wagen van een vriend was. Die kwam zich later bij de politie aanmelden om de achterstallige verkeersbelasting te betalen. Het lukte hem niet om de 2 600 euro te betalen. Gezien zijn vermoedelijke betrokkenheid bij drugshandel, is ook die man gearresteerd. Bij hem thuis vond de politie nog meer cocaïne en luxeproducten. De wagen werd in beslag genomen in het kader van het onderzoek naar de drugshandel. Was dat onderzoek er niet, dan zou de politie beslag leggen omdat het voertuig niet verzekerd was. Was de wagen wel verzekerd, dan zou de belastingdienst de auto inhouden omwille van de achterstallige verkeersbelasting. 
 

23/11/2020

Angst voor politie verraadt jonge dealers

Tijdens toezicht op pleintjes en parken in de regio Centrum merkte een patrouille van het wijkteam vorige week twee jongeren op die op een bankje zaten en van wie het angstzweet uitbrak toen ze de naderende politie opmerkten. Gezien de nervositeit steeg, besloot de politie om hen te controleren. Ze hadden gripzakjes bij, een joint en hasjiesj. Op hun adressen volgde op vraag van het parket een huiszoeking waar nog eens twee verdachten gearresteerd werden. Bij de zoeking vond de politie nog meer hasjiesj, cannabis en ook een alarmpistool en een mes. Verder nog verschillende gripzakjes. Er zijn ook 13 gsm's in beslag genomen. Drie van de vier verdachten zijn voorgeleid.

23/11/2020

Controle handelszaken

Samen met inspecteurs van de diensten voor Sociale Zekerheid bezocht het wijkteam van Merksem gisteren enkele handelszaken. Een bakkerij in de regio liet zich voor de derde keer vangen aan zwartwerk. Er was ook iemand illegaal aan het werk. Diezelfde zaak kreeg ook een proces-verbaal met betrekking tot COVID-19. Er was geen handontsmetting aanwezig in de zaak. Nog coronagerelateerd was de vaststelling van een tweedehandswinkel op de Bredabaan die de deuren had geopend. Er werden tegen de COVID-19-regels in ook klanten geholpen. Nog een andere zaak op de Bredabaan kreeg een proces-verbaal omdat de persoon achter de kassa geen mondmasker droeg.
 

22/11/2020

36 flessen lachgas in auto

Tijdens hun toezicht tegen overlast aan de Gandhilaan trokken twee voertuigen met een Nederlands kenteken de aandacht van het wijkteam Hoboken. De wagens werden aan de kant gezet en de politie ging over tot controle. In één van de auto's vond de politie 36 flessen met lachgas in. De flessen zijn in beslag genomen en veilig weggevoerd door de technische dienst van Politiezone Antwerpen.

22/11/2020

Actie tegen overlast in regio Noord

In de regio Noord is gisteren van in de namiddag tot iets over middernacht gewerkt op verschillende overlastfenomenen. Zowel wijkteams als het verkeersondersteuningsteam (VOT) trokken de straten van Merksem, Luchtbal en Ekeren in om er toezicht te houden op onder meer verkeer, het afsteken van bommetjes en vuurwerk. Het VOT controleerde 30 voertuigen en 58 personen. Twee bestuurders waren niet in orde met de technische keuring van hun voertuig. Er zijn ook twee processen-verbaal opgesteld inzake rijbewijs. Twee bestuurders van een bromfiets zijn geverbaliseerd omdat ze hun valhelm niet droegen. Twee bestuurders zijn betrapt toen ze in de verboden rijrichting reden. De politie kon ook een roodrijder bij de lurven vatten. De agenten stelden 46 parkeerovertredingen vast. Acht keer kwamen bestuurders ervan af met een waarschuwing omdat hun verlichting defect was. De politie verbaliseerde ook een bestuurder omdat hij de witte doorlopende lijn had overschreden. Verder was er nog iemand die zich zijn plasje op de openbare weg nog wel even zal herinneren omdat ie er een GAS-boete voor kreeg. Er is ook vijf keer sluikstort vastgesteld en één wagen kreeg een wielklem op omdat die niet geldig verzekerd was. 

22/11/2020

Pagina's