Verkeer | Page 3 | Politiezone Antwerpen

Current Size: 62.5%

Verkeer

Deze pagina is niet geoptimaliseerd voor weergave op mobiele toestellen of tablets

Zonder rijbewijs op weg

De verkeerspolitie heeft gisteren twee opmerkelijke vaststellingen gedaan. In de voormiddag stak een voertuig een anonieme motorpatrouille aan hoge snelheid voorbij op de R1 in de richting van Gent. De politie ging achter de auto aan en er werd een snelheid tot 170 km/u gemeten. Ter hoogte van de afrit van Berchem haalde de motard de wagen uit het verkeer. De bestuurder zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. In de namiddag controleerde een geuniformeerde patrouille een personenwagen op de Fruithoflaan omdat de inspecteurs opgemerkt hadden dat het kindje achteraan de veiligheidsgordel niet om had. De bestuurster kon geen identiteitsdocumenten voorleggen. Na opzoekwerk in de databanken kon de verkeerspolitie de vrouw toch identificeren. Ze konden ook achterhalen dat de vrouw niet over een geldig rijbewijs beschikt. Ze had ooit wel een voorlopig rijbewijs, maar dat was al enkele jaren vervallen. De auto werd na contact met het parket geïmmobiliseerd.

03/04/2020
Tag: 

Sinds 2014 zonder rijbewijs

De verkeerspolitie heeft gisteren het voertuig van een hardleerse bestuurder in beslag genomen. Rond 11 uur gingen de inspecteurs over tot controle van het voertuig. De bestuurder kon geen rijbewijs voorleggen. Hij reed al sinds 2014 rond zonder rijbewijs. Het was niet de eerste keer dat de man betrapt werd en op bevel van het parket nam de politie zijn auto in beslag. Als de betrokkene nog een keer betrapt wordt, riskeert hij gearresteerd te worden.

01/04/2020
Tag: 

Onderweg ondanks levenslang rijverbod

In de omgeving van het Damplein betrapte de verkeerspolitie een bestuurder die ondanks een levenslang rijverbod toch achter het stuur was gekropen. De politie stelde een proces-verbaal op. De bestuurder zag het voertuig geïmmobiliseerd worden bij een takeldienst. Het was niet zijn eigen auto. Hij had het geleend. Ook de eigenaar van die wagen mag zich aan een boete verwachten omdat hij de auto had toevertrouwd aan iemand zonder rijbewijs.

30/03/2020
Tag: 

Kenteken afgenomen

De verkeerspolitie liet zondag een Nederlander stoppen in de Spitsenstraat. De bestuurder had nog een boete van 1 000 euro te vereffenen voor voornamelijk niet betaalde penale boetes. De man betaalde. Mocht hij dat niet doen of kunnen, kon de douane overgaan tot inhouding van de auto. Op de auto was een Belgisch kenteken aangebracht. Gezien de man niet meer in ons land ingeschreven was, werd het Belgische kenteken afgenomen. De bestuurder kreeg wel nog de kans om de auto veilig in zijn garage te stallen. De politie had dezelfde man enkele weken geleden ook al eens aan de kant gezet met een Nederlands voertuig. Hij had toen op Antwerps grondgebied meerdere snelheidsovertredingen begaan. Ook toen kreeg hij ter plaatse de rekening gepresenteerd.

30/03/2020
Tag: 

Uitzonderlijk vervoer aan de kant gehouden

De verkeerspolitie zette zaterdagnamiddag om 15.40 uur een vrachtwagen aan de kant op de Desguinlei. De combinatie trekker-oplegger reed met signalisatie voor uitzinderlijk vervoer. Zo'n transporten mogen op zaterdag na 12 uur niet meer plaatsvinden. Bij controle bleek dat er geen vergunning "uitzonderlijk vervoer" aanwezig was. Op de tachograaf was te lezen dat de chauffeur de rij- en rusttijden niet had gerespecteerd. De politie stelde ook vast dat de verlichting van het voertuig gebrekkig werkte. Dat was nog niet alles: De chauffeur legde ook nog een positieve ademtest af. Bij de analyse bleek dat de chauffeur de toegelaten limiet voor professionele bestuurders tot vijf keer overschreed. Zijn rijbewijs werd voor zes uur ingehouden. Het voertuig werd geïmmobiliseerd tot zonder middernacht. 

08/03/2020
Tag: 

Resultaten verkeerscontrole

Gisterenavond en vannacht heeft de verkeerspolitie 796 bestuurders gecontroleerd op het gebruik van alcohol en/of drugs in het verkeer. Het team had controleposten opgezet aan de Verviersstraat, Oude Leeuwenrui, Plantin en Moretuslei en in de omgeving van de kerk in Ekeren. Zes bestuurders reden onder invloed van alcohol en evenveel hadden drugs genomen. De politie trok ter plaatse zeven rijbewijzen in. Verder vlogen twee bestuurders die door rood reden en twee die in een verboden richting reden op de bon. Twee keer stelde de politie bij controle vast dat de keuring vervallen was. Eén leerling-bestuurder reed buiten de toegelaten uren. Drie personen hadden hun gordel niet om. De politie stelde ook vast dat drie fietsers zonder verlichting reden. Eén vaststelling trok grote ogen: De politie nam één lichte vrachtwagen in beslag. De bestuurder blies een resultaat van ongeveer 2,5 promille. In de laadruimte vond de politie twee kindjes. Zij hadden geen zitplaats en hadden dus ook niet de mogelijkheid om de gordel om te doen. De bestuurder kon ook geen rijbewijs voorleggen omdat hij reed tijdens een verval van het recht tot sturen. Daarbij moest hij nog proeven afleggen vooraleer hij zijn rijbewijs terug zou kunnen krijgen. De auto werd geïmmobiliseerd.

07/03/2020
Tag: 

36 % te snel over Bredabaan

Zondagavond hield de verkeerspolitie een snelheidscontrole op de Bredabaan. 915 voertuigen reden voorbij en 335 bestuurders deden dat veel te snel. De politie reed een aantal van hen achterna. Een van hen ging zo snel dat zijn rijbewijs meteen voor 15 dagen ingetrokken werd. Twee bestuurders bleken te veel gedronken te hebben. Eén van hen reed onder invloed van drugs en moest zijn rijbewijs meteen inleveren voor 15 dagen. Een andere bestuurder was druk in de weer met de gsm tijdens het rijden. Daarnaast stelde de politie vast dat één bestuurder maar liefst vijf passagiers op de achterbank liet plaatsnemen. Drie kleine kinderen zaten niet bevestigd in een kinderzitje. 

 

Zaterdag was er ook al een controle op de Bredabaan. Toen hield het verkeersondersteuningsteam van de regio Noord een oogje in het zeil. Ze gingen te voet de straat af en stelden vast dat een bestuurder zonder een kaart toch op een plaats voor mindervaliden geparkeerd stond. Acht bestuurders waren aan het gsm'en tijdens het rijden. Vijftien bestuurders parkeerden op een voorbehouden plaats voor laden en lossen. Vijf andere bestuurders hadden zich op de stoep geparkeerd. De politie stelde tien keer vast dat bestuurders foutief draaiden of keerden. Eén bromfietser reed over het voetpad. Tot slot verbaliseerde de politie nog een roodrijder.

02/03/2020
Tag: 

Rijbewijs zeven jaar verlopen

Dinsdag was er een verkeersactie aan de Michiganstraat. Zowel de verkeerspolitie, de mobiele eenheid en het verkeerondersteuningsteam Noord van Politie Antwerpen als de douane en de Vlaamse Belastingdienst namen aan de actie deel. Deze diensten gebruikten voor de controles onder meer de ANPR-camera's. Niet minder dan 33 786,54 euro aan achterstallige boetes werd cash of door een overschrijving geïnd. Eén van de bestuurders met een openstaande boete van 839,74 euro kon die niet betalen en zag zijn voertuig ingehouden worden tot de rekening vereffend wordt. De drugshond van de douane kon bij drie personen drugs aantreffen. Eén bestuurder was niet handenvrij aan het bellen en kreeg daar een boete voor. Eén bestuurder kreeg een rijverbod betekend voor acht dagen. Van één voertuig was de technische keuring niet in orde. Twee bestuurders met een voorlopig rijbewijs lieten het na om de verplichte 'L' aan te brengen. Eén bestuurder reed rond met een al zeven jaar verlopen Indisch rijbewijs. Of dat rijbewijs überhaupt echt is, wordt nog verder onderzocht. De politie heeft één voertuig in beslag genomen omdat het niet verzekerd was. Het was ook niet ingeschreven, de bestuurder had geen gordel om én hij beschikte niet over een geldig rijbewijs. De bestuurder van een lichte vrachtwagen maakte het wel erg bont: hij had een openstaande boete bij de douane van 11 280 euro, kon geen vervoersvergunning voorleggen en bij het wegen van het voertuig bleek de vrachtwagen overladen te zijn. Meer nog, de technische keuring van de wagen was vervallen.

19/02/2020
Tag: 

Verkeerscontrole in omgeving Eilandje

Tijdens het afgelopen weekend stelde de verkeerspolitie op verschillende plaatsen in de omgeving van het Eilandje een controlepost op. Zaterdag controleerden de inspecteurs 632 bestuurders op het gebruik van drugs of alcohol in het verkeer. In vijftien gevallen moest de politie optreden. Zeven van hen moesten het rijbewijs onmiddellijk voor 15 dagen inleveren. Een van die bestuurders reed trouwens rond hoewel zijn rijbewijs niet geldig was tijdens het weekend, dat naar aanleiding van een eerdere veroordeling door de rechtbank. Zijn voertuig werd geïmmobiliseerd. De bestuurder van een buitenlands voertuig had nog openstaande boetes voor een bedrag van 463 euro. Hij kon niet ter plaatse betalen en dus hield de politie het voertuig in tot de rekening vereffend wordt. Zondag controleerde de politie 485 bestuurders. Tien mensen reden onder invloed. Vier keer trok de politie het rijbewijs in voor 15 dagen. Een bestuurder stelde zich agressief op en wilde niet meewerken aan een controle. Uiteindelijk moest de politie hem van zijn vrijheid beroven en volgde een proces-verbaal voor weerspannigheid.

17/02/2020
Tag: 

Resultaten verkeerscontrole

Zondag controleerde de verkeerspolitie bestuurders aan de Leuvenstraat en aan de Noorderlaan. Doel van de actie: bestuurders opsporen die onder invloed van drugs of alcohol achter het stuur kropen. Aan de Noorderlaan controleerde de politie 905 voertuigen. Drie personen reden onder invloed van alcohol. Vijf buitenlandse bestuurders hadden nog een openstaande boete. Die moesten ze meteen betalen. Eén persoon was aan het gsm'en en rijden tegelijk. Iemand droeg zijn gordel niet en kreeg daar een boete voor. Een motorrijder droeg geen geschikte kledij. Twee bestuurders reden rond tijdens een rijverbod. Hun voertuig werd ingehouden. In de Leuvenstraat moesten 142 voertuigen aan de kant. Van de vier bestuurders die onder invloed van drugs of alcohol reden, kreeg de helft een onmiddellijk rijverbod van 15 dagen. Ook daar reed een bestuurder rond terwijl zijn rijbewijs al ingetrokken was. Een voertuig was niet ingeschreven en een ander voertuig was niet verzekerd. Dat laatste werd in beslag genomen. Twee auto's hadden geen geldige keuring. Een persoon  kreeg een onmiddellijke minnelijke schikking omdat hij een keine hoeveelheid cannabis op zak had.

20/01/2020
Tag: 

Pagina's