Specifieke situaties | Lokale Politie Antwerpen

Current Size: 62.5%

Specifieke situatiesPrintvriendelijke versie Send by email PDF version

Deze pagina is niet geoptimaliseerd voor weergave op mobiele toestellen of tablets

Soms krijg je te maken met bijzondere situaties waarin nog extra zaken moeten worden geregeld. Hier vind je een overzicht van deze gevallen.

Overlijden door een arbeidsongeval

Elk overlijden dat het gevolg kan zijn van een arbeidsongeval, moet gemeld worden aan de werkgever van de overledene. Die doet aangifte bij de arbeidsongevallenverzekeraar.

Tussenkomst politie en parket

Bij overlijden als gevolg van een verkeersongeval, of in geval van verdachte of gewelddadige omstandigheden, wordt de politie gewaarschuwd. De politie brengt het parket op de hoogte. Het parket van de procureur des Konings stelt een onderzoek in naar de doodsoorzaak en moet toestemming geven voor de begrafenis of de crematie.

Autopsie

Wanneer een overlijden in verdachte omstandigheden plaatsvindt, beslist het parket vaak om een lijkschouwing of autopsie uit te voeren. Nabestaanden kunnen zich hier niet tegen verzetten. Een post-mortemonderzoek kan nuttige informatie opleveren over de precieze doodsoorzaak, het effect van toegediende medicijnen of van een toegepaste behandeling.

Zowel de autopsie als elk ander post-mortemonderzoek gebeurt steeds met de grootste eerbied voor de overledene. Het parket beslist wanneer het lichaam wordt vrijgegeven. Ook na de uitvaartplechtigheid kan er nog steeds een lijkschouwing worden uitgevoerd. Een onderzoeksrechter geeft hiervoor de opdracht.

Lichaamsafstand

Bij lichaamsafstand wordt het lichaam van de overledene ter beschikking gesteld van wetenschappelijk onderzoek en opleiding in de geneeskunde. Lichaamsafstand is niet verenigbaar met orgaanschenking en is enkel mogelijk als de overledene tijdens zijn of haar leven zelf het initiatief nam. Houd er rekening mee dat een mogelijke uitvaartplechtigheid dan zonder lichaam plaatsheeft. Je kunt voor informatie terecht bij Universiteit Antwerpen.

Orgaanschenking

Er is een enorm tekort aan donororganen. Sommige mensen komen in aanmerking om organen of weefsels voor transplantatie te schenken. Sinds de wet van 13 juni 1986 is elke Belg donor tenzij hij of zij schriftelijk verzet aantekent in het gemeentehuis. Volgens deze wet hoeven artsen aan de familieleden geen toestemming te vragen om organen of weefsels weg te nemen. Toch zal de arts meestal het donorschap met de familie bespreken en met eventuele bezwaren rekening houden. Orgaanschenking is niet verenigbaar met lichaamsafstand. Kijk op www.beldonor.be voor meer informatie.