Erfenis- of successierechten | Lokale Politie Antwerpen

Current Size: 62.5%

Erfenis- of successierechtenPrintvriendelijke versie Send by email PDF version

Deze pagina is niet geoptimaliseerd voor weergave op mobiele toestellen of tablets

Erfenisrechten of de belasting op goederen worden onder andere berekend op basis van de grootte van de erfenis en de graad van uw verwantschap. Doe altijd aangifte van de nalatenschap.

Aangifte van de nalatenschap

Wanneer je erft, moet je aangifte doen binnen de vijf maanden na het overlijden. Het aangifteformulier, verkrijgbaar bij het kantoor van Registratie en Domeinen, mag door de erfgenamen zelf worden opgesteld.

Verdeling van de nalatenschap

De verdeling van een nalatenschap wordt bij wet geregeld tenzij men over een geldig testament beschikt. Je kunt het best een beroep doen op een notaris. Als in de erfenis onroerende goederen aanwezig zijn, stelt de notaris een authentieke akte op.