Politie logo
CONTACTEER DE POLITIE

Directie regio- en fenomeenpolitie

De directie regio- en fenomeenpolitie staat enerzijds in voor de regiowerking. Ook de afdelingen lokale recherche, nazorg en verkeer vallen onder deze directie. De leiding is in handen van hoofdcommissaris Johan Hegge.

Regiopolitie

De regiopolitie heeft als belangrijkste taak de basisfuncties wijkwerking en politioneel onthaal in de verschillende wijken van de stad uit te voeren. Drugs, prostitutie, preventie, wapens en personen onder voorwaarden vallen ook onder deze pijler.

Voor de onthaalfunctie is er een zeer belangrijke omwenteling. Conform het bestuursakkoord biedt Politiezone Antwerpen een betere maar ook gerationaliseerde service aan. We mikken in de toekomst vooral op een uitbreiding van ons digitaal aanbod, zodat mensen van thuis uit aangiftes kunnen doen. Daardoor kan er heel wat meer blauw op straat voorzien worden.

Aan het hoofd van de regiopolitie staat hoofdcommissaris Patrick Van Hoof.

Fenomeenpolitie

Onder deze noemer vallen de afdelingen en diensten die meer fenomeengericht worden ingezet. Er is de lokale recherche (met extra capaciteit voor de dienst drugs) en de afdeling verkeer.

De leiding van de afdeling lokale recherche en nazorg is in handen van commissaris Liesbeth De Vlieger. Een greep uit de operationele diensten:

 • Drugs/KALI
 • Personen (diefstallen met geweld of gewapenderhand, relationele immigratiefraude, geweld, verdwijningen en zeden)
 • Eigendommen (woninginbraken, diefstallen met verzwarende omstandigheden, heling, gauwdiefstallen en internetcriminaliteit)
 • Jongerencriminaliteit
 • Leefmilieu (huisjesmelkerij, geluid, kansspelen, private bewaking, dierenwelzijn, humane doping, milieumisdrijven, illegale geneeskunde en namaak)
 • Ecofin (faillissementsmisdrijven, witwassen, oplichting, misbruik van vertrouwen en valsheid in geschriften met gebruik van vennootschappen)
 • Lokale Computer Crime Unit (LCCU)

De dienst jeugd, gezin en nazorg verdient een extra woordje verduidelijking. Je vindt er:

 • Slachtofferzorg
 • De sociale dienst: maatschappelijke assistenten die onderzoeken doen samen met de politie
 • Speurders die de gerechtelijke onderzoeken doen
 • De dienst intrafamiliaal geweld

De afdeling verkeer houdt zich voornamelijk bezig met het optimaliseren van de verkeersveiligheid. Ze bestaat uit specialisten die een doorgedreven opleiding hebben genoten en die bijzondere middelen kunnen inzetten om hun taak uit te voeren. Commissaris Frank Rooses is afdelingschef.