Waarom? | Politiezone Antwerpen

Current Size: 62.5%

Waarom?Printvriendelijke versie Send by email PDF version

Deze pagina is niet geoptimaliseerd voor weergave op mobiele toestellen of tablets

Politiezone Antwerpen is al enkele jaren bezig met een groot veranderproces. Modern politiewerk betekent dat we meegaan met onze tijd. Dat we inspelen op de evolutie van de samenleving. Ons werk heeft nooit een begin- of einduur gekend, maar meer dan ooit moet de politie altijd en overal beschikbaar en bereikbaar zijn. Daarom moeten we ons anders organiseren. Om meer politiemensen en middelen beschikbaar te hebben op straat.

Er zijn intussen aanpassingen doorgevoerd in de structuur van Politiezone Antwerpen als organisatie. Er zijn nieuwe eenheden gevormd en er werden nieuwe technologieën ingevoerd. Denk maar aan het mobiele politiekantoor, om het werk nog effectiever en efficiënter te kunnen uitvoeren.

Toch is Politiezone Antwerpen nog niet klaar. Op dit moment ontwikkelt het korps een nieuwe werkstijl, het Brabo-werken. De bouw van en de verhuis naar een nieuw mastergebouw vormen daarbij een belangrijke mijlpaal. 

Er zijn vier beweegredenen om onze werking te centraliseren in een mastergebouw, namelijk efficiëntie, medewerkerstevredenheid, flexibiliteit en kostenbeheersing. Dit vertaalt zich naar vier principes die als basis dienen voor de werkomgeving: tijd- en plaatsonafhankelijk werken en activiteit- en resultaatgericht werken.

Efficiëntie

Het nieuwe politiegebouw zal technologisch hoogwaardig zijn en helemaal klaar voor de meest moderne veiligheidstechnologie.

Lees meer ...

Medewerkerstevredenheid

Een handige verbinding met het thuisfront, een goede werk-privébalans en een aangename werkplek: het zijn allemaal factoren die de medewerkerstevredenheid van de politiemedewerkers ten goede komen. Dit waren dan ook belangrijke elementen bij de keuze voor de ligging en de architectuur van het gebouw. Als werkgever willen we daar sterk op inzetten, ook naar potentiële kandidaten (employer branding).

Lees meer ...

Flexibiliteit

De samenleving verandert steeds sneller. Als politiekorps moeten we daar snel op kunnen inspelen. Denk maar aan de verhoogde inspanningen die politie de laatste jaren leverde in het kader van terrorisme.

Lees meer ...

Kostenbesparing

Een nieuw gebouw kost geld. In verschillende media werd al eerder het totale kostenplaatje gecommuniceerd: 292,5 miljoen euro. Dat bedrag omvat de bouwkost én de nodige onderhoudskosten. Het nieuwe gebouw zal 80 000 vierkante meter oppervlakte hebben, aan een bouwkost van 1 545 euro per vierkante meter, wat neerkomt op een totale bouwkost van ongeveer 133 miljoen euro (inclusief btw). Dit bedrag wordt aangevuld met een bedrag van 159,5 miljoen euro, waarmee de onderhoudskosten gedekt zijn voor de komende vijfentwintig jaar. We maken een kleine vergelijking met twee andere grote (semi-)publieke gebouwen in Antwerpen.

Lees meer ...