Ondersteunende directies | Politiezone Antwerpen

Current Size: 62.5%

Ondersteunende directiesPrintvriendelijke versie Send by email PDF version

Deze pagina is niet geoptimaliseerd voor weergave op mobiele toestellen of tablets

Vier ondersteunende directies zijn verantwoordelijk voor het afleveren van de noodzakelijke grondstoffen om de productielijn van Politiezone Antwerpen draaiende te houden.

Directie HRM

De directie HRM staat in voor het dagelijks personeelsbeleid en het participeren en faciliteren in de hr-gerelateerde projecten van het bestuursakkoord. De directie wordt georganiseerd rond drie kerntaken: talent management, welzijn en geïntegreerd personeelsbeheer. Adviseur Corinne Scoyer staat aan het hoofd van deze directie.

Directie financiën en logistiek

De directie financiën en logistiek is verantwoordelijk voor zowel de financiële als de logistieke ondersteuning van Politie Antwerpen. De directie FILOG is georganiseerd rond de domeinen financiën, supply chain (aankoop, magazijn en technische bijstand) en facility (vastgoed, exploitatie en voertuigen). Directeur is hoofdcommissaris Koen Van Steenwinckel.

Directie informatie- en communicatietechnologie

De strategische positie en rol van ICT binnen de Antwerpse politie wordt verankerd binnen het nieuwe organogram. ICT is nu een volwaardige directie, los van de directie FILOG. De directie bestaat uit drie entiteiten: systeembeheer, technische interventie en helpdesk. Adviseur Maarten Torfs verzorgt de leiding van deze directie.

Directie intelligence led policing

De oprichting van de directie ILP zal ertoe leiden dat de organisatie en de invulling van de fenomeen-, gebieds- of persoonsgerichte acties zoals omschreven in het zonaal veiligheidsplan volledig gestoeld zullen zijn op intelligence oftewel geanalyseerde, actiegerichte informatie. Deze nieuwe directie is samengesteld uit een business intelligence center (BIC) en een operational intelligence center (OIC). Terwijl het BIC zich toelegt op het verwerken en analyseren van data met betrekking tot de interne politiewerking en haar onderliggende processen, zal het OIC veeleer een externe kijk hanteren en zich toespitsen op de verwerking en analyse van data rond criminaliteit, overlast en onveiligheid. Directeur ILP is hoofdcommissaris Carlo Neyt.
 

 

adviseur
Corinne Scoyer

hoofdcommissaris
Koen Van Steenwinckel
adviseur
Maarten Torfs

hoofdcommissaris
Carlo Neyt