Prostitutieteam en schepen Fons Duchateau stellen ‘pandkalender’ voor | Politiezone Antwerpen

Current Size: 62.5%

Prostitutieteam en schepen Fons Duchateau stellen ‘pandkalender’ voor Printvriendelijke versie Send by email PDF version

Deze pagina is niet geoptimaliseerd voor weergave op mobiele toestellen of tablets

Het prostitutieteam van Lokale Politie Antwerpen bestaat vijftien jaar. Een verjaardag die we trots vieren met een nieuwe realisatie: de pandkalender. Een digitale toepassing die raamprostituees registreert en de politie helpt in de strijd tegen mensenhandel.

De voorbije vijftien jaar leverden Stad en Lokale Politie Antwerpen een zware inspanning om van het Schipperskwartier opnieuw een leefbare, aangename en veilige buurt te maken. Prostitutie kan hier plaatsvinden, onder de voorwaarden die de Stad Antwerpen, parket en politie hebben bepaald. Een van deze voorwaarden is het verplichte gebruik van 'de pandkalender'. Deze kalender werd op 1 mei 2014 in gebruik genomen. Na een testperiode staat alles op punt.     

"Het systeem draait vlot. We zien dagelijks vijf tot tien nieuwe sekswerkers verschijnen in het Schipperskwartier. Met de pandkalender weten we welke sekswerkers er achter de ramen werken. We willen elk van hen kennen en signalen van mensenhandel snel detecteren", aldus een tevreden Kristof De Busser, teamchef van het prostitutieteam. Ook schepen voor sociale zaken Fons Duchateau vindt de pandkalender een absolute meerwaarde voor het prostitutiebeleid van de stad. "Problemen en risico’s van het verleden kunnen op deze manier niet meer opduiken. De pandkalender is ideaal om het Schipperskwartier te beschermen en laat toe om bijvoorbeeld gedwongen prostitutie beter te bestrijden. Ook de hulpverlening naar prostituees zal hierdoor gevoelig verbeteren."

Hedendaags registratiesysteem

In de Antwerpse gedoogzone voor prostitutie van het Schipperskwartier zijn er ongeveer 300 ramen die verhuurd worden aan sekswerkers voor een shift van ongeveer 12 uur.  Het registreren van raamprostituees is al jaren voorzien in de politiecodex (GAS-reglement), maar deze registratie bleef tot voor kort dode letter. De politie engageert zich in het kader van het bestuursakkoord om zoveel mogelijk administratie te digitaliseren. Om helemaal up-to-date te blijven, liet de politie in 2014 een digitaal registratiesysteem ontwikkelen bij IT-dienstverlener Digipolis. Het systeem is handig te bedienen van op een tablet zodat het prostitutieteam van de politie heel snel en mobiel controles kan doen aan de prostitutiepanden zelf.

Hoe werkt de pandkalender?

De pandkalender kan naast een registratiesysteem ook beschouwd worden als een digitaal dienstrooster voor de sekswerkers en de eigenaars van de huurpanden. Een aantal basisgegevens van de sekswerkers worden door de verhuurder digitaal aangeleverd aan de politie. Zo kent het prostitutieteam snel de naam, geboortedatum, paspoortnummer en nationaliteit van nieuwe sekswerkers. Daarna gaat het prostitutieteam ter plaatse om deze gegevens te valideren. Elke raamprostituee wordt gecontroleerd. De gegevens worden rechtstreeks ingebracht in het geautomatiseerde systeem. Wanneer de politie inbreuken vaststelt, riskeert de verhuurder van het prostitutiepand een GAS-pv. Eventueel kan de geschiktheidsverklaring van het pand ingetrokken worden.

Waarom een pandkalender?

Het prostitutieteam van de Antwerpse politie wil iedere sekswerker kennen en het vertrouwen tussen beide partijen vergroten. "Leden van het prostitutieteam kennen de buurt en de hulpverlening zeer goed. Ze kennen ook de dames die achter de ramen werken. Doorverwijzing naar hulpverlening van Ghapro en Payoke gaat vlotter. Ook kan nuttige informatie uitgewisseld worden, evenwel zonder de privacy van de betrokkenen te schaden. Het is het sluitstuk van een zeer efficiënte aanpak waar we in Antwerpen trots op mogen zijn", aldus schepen Duchateau.

"We willen dat de sekswerker weet wie er bij het prostitutieteam werkt. De sekswerker moet laagdrempelig toegang hebben tot de hulpverlening. We willen als stad en politie een duidelijk signaal geven dat er voor mensenhandelaars geen plaats is in Antwerpen. Indien er toch signalen komen van mensenhandel, willen we dit snel kunnen detecteren en de slachtoffers op een correcte manier omkaderen. We werken hiervoor nauw samen met het parket en de federale politie. Tendensen of verschuivingen binnen de verschillende prostitutiescènes kunnen we door middel van het geïnformatiseerde systeem snel opmerken."

Inbreuken detecteren

De politie en Stad Antwerpen willen geen minderjarige sekswerkers of sekswerkers zonder geldige verblijfsdocumenten. De pandkalender is een geschikt instrument om inbreuken snel naar de oppervlakte te brengen. Zo krijgt de politie onmiddellijk een melding als er een minderjarige sekswerker wordt ingepland in de pandkalender.

Privacy en veiligheid

De pandkalender is een databank die voldoet aan de strengste beveiligingsmaatregelen. Bij de ontwikkeling van het registratiesysteem werden de wettelijke bepalingen rond privacy gevolgd. Het systeem werd ook juridisch afgetoetst. Sinds de ingebruikname van de pandkalender registreerde de Antwerpse politie ondertussen 2 000 sekswerkers. De verhuurders (eigenaars en beheerders van de prostitutiepanden) kregen beperkt inspraak in de ontwikkeling van het systeem en hebben een beperkte toegang. Andere steden, zoals Brussel, Gent en Amsterdam hebben al interesse getoond om een gelijkaardig systeem te gebruiken.

 

Gepubliceerd op:
24/03/2015
Categorie: