Politiezone Antwerpen start met VR-training rond professioneel profileren | Politiezone Antwerpen

Current Size: 62.5%

Politiezone Antwerpen start met VR-training rond professioneel profileren Printvriendelijke versie Send by email PDF version

Deze pagina is niet geoptimaliseerd voor weergave op mobiele toestellen of tablets

Een unieke training met VR-technologie. Op deze manier gaat Politie Antwerpen vanaf september 2021 bijna 2 000 operationele medewerkers opleiden om controles verder te professionaliseren. Door in een heel realistische, maar tegelijk ook veilige omgeving hierop te kunnen oefenen, waarbij er ook ruimte is voor debat, zullen onze politiemensen straks het handelingskader professioneel profileren correct toepassen. Zo voorkomen we dat ze in de val van etnisch profileren trappen.

Deze training met virtualrealitybrillen en uit het leven gegrepen scenario’s is een onderdeel van een intern vormingstraject. In de zomer van 2020 lanceerde Politiezone Antwerpen samen met de politiezones Gent, Mechelen-Willebroek en Brussel-Noord een handelingskader professioneel profileren. Dit is een houvast voor politiemensen bij hun dagelijks werk op het terrein.

Politie Antwerpen vertaalde de theorie van dit handelingskader in een e-learning. Deze relatief nieuwe opleidingsvorm duurt 1 uur en kan individueel, op eigen tempo en plaatsonafhankelijk gevolgd worden. Op het einde volgt er een korte schriftelijke oefening. Negentig procent van al onze operationele medewerkers volgde tussen mei en augustus 2021 deze verplichte webinar.

Na de theorie zet Politie Antwerpen in op belevings- en ervaringsgericht leren. Dan gaat het over het toepassen van het handelingskader in dagdagelijkse cases. We brengen ook het debat in de teams op gang. Om dit te realiseren vonden we een methode bij de Nederlandse politie, waarbij men VR-technologie gebruikt. Via een VR-bril komt de politiemedewerker in een 360° omgeving in een scenario terecht waarin die keuzes moet maken rond het controleren van mensen. Afhankelijk van welke keuze men maakt, krijgt de medewerker een ander spelverloop te zien. De VR-oefening is niet bedoeld als een op zich staand leermiddel. De daadwerkelijke interventie zit in de nabespreking. Het concept is door de collega’s in Amsterdam wetenschappelijk onderbouwd en de samenwerking met Politiezone Antwerpen zorgt voor een constante evolutie in de content.

Leidinggevenden en ambassadeurs

In dit project is er een belangrijke rol weggelegd voor de leidinggevenden. Ze hebben een voorbeeldfunctie en van hen wordt verwacht dat ze toezien op de toepassing van dit handelingskader door hun medewerkers. Vanuit de dienst diversiteit werd er ook een pool met 30 ambassadeurs opgeleid. Deze ambassadeurs zullen de VR-trainingen begeleiden en de teamdiscussies rond professioneel profileren in goede banen leiden. Hierbij zullen thema’s zoals profileren en polarisatie aan bod komen. Deze ambassadeurs komen uit verschillende diensten en teams in het korps en hebben vaak jarenlange ervaring op het terrein. Ze doen deze taak als nevenactiviteit en uit persoonlijk engagement. Ze treden op als expert en zijn een direct en vertrouwd aanspreekpunt voor hun collega’s.

Uniek

De groeiende aandacht voor de problematiek van etnisch profileren creëerde de noodzaak om binnen Politie Antwerpen een actieplan uit te werken rond dit thema, want dit is immers een vorm van discriminatie. De aanpak met e-learning, virtual reality en debat is uniek in België. Politie Antwerpen is intussen een samenwerking gestart met de federale politie om de theoretische norm binnen alle Belgische politiezones uit te rollen.

Burgemeester Bart De Wever:

"De Antwerpenaar mag van al onze politiemedewerkers het hoogste integer en professioneel gedrag verwachten. We hebben daartoe de voorbije jaren enorm veel inspanningen geleverd, van het aanschaffen van bodycams tot de uitbreiding van bemiddelingsteams en het versterken van de dienst intern toezicht. We nemen nu als grootste korps van Vlaanderen ook een bijkomende voortrekkersrol op met deze nieuwe opleiding rond profileren.”

“De grootstedelijke realiteit maakt dat politiemensen erg vaak tot controles moeten overgaan. Dat deze correct en beleefd moeten gebeuren, is uiteraard evident. Maar ook de motivatie om over te gaan tot een controle, moet duidelijk zijn. Zowel voor politiemensen, als voor wie gecontroleerd wordt. Dankzij deze opleiding kunnen politiemensen controles beter begrijpen vanuit het oogpunt van gewone Antwerpenaren die aan een controle onderworpen worden, en zijn ze beter in staat om hier op een integere en professionele manier mee om te gaan. Ik ben blij dat ons Antwerpse korps hier zijn volle verantwoordelijkheid in blijft nemen om de reputatie van het vertrouwen in onze politiemensen nog verder te versterken."

 

Contact: woordvoering@politie.antwerpen.be

Website: Het handelingskader professioneel profileren vind je terug op de website van Politie Antwerpen.

Gepubliceerd op:
30/08/2021
Categorie: