Politiezone Antwerpen investeert in wijkwerking | Politiezone Antwerpen

Current Size: 62.5%

Politiezone Antwerpen investeert in wijkwerking Printvriendelijke versie Send by email PDF version

Deze pagina is niet geoptimaliseerd voor weergave op mobiele toestellen of tablets

Politiezone Antwerpen heeft de voorbije 11 jaar bewust ingezet op de optimalisatie van haar wijkwerking. In aanloop naar het nieuwe decennium wordt er verder geïnvesteerd in deze basisfunctionaliteit, vanuit de overtuiging dat een goeie wijkwerking de vinger aan de pols houdt van wat er leeft in de stad. Zo komen er rechtstreeks 46 en onrechtstreeks 40 medewerkers bij die zich zullen bezighouden met wijkwerking.

 

Drie interne maatregelen zullen resulteren in een extra investering in de wijkwerking, waardoor deze eerstelijnszorg nog beter zal zijn afgestemd op het eigen werkgebied. Deze maatregelen zorgen rechtstreeks voor de uitbreiding/aanvulling van onze wijkwerking met 46 medewerkers en onrechtstreeks door de uitbreiding van onze mobiele eenheid met 40 medewerkers. Die laatsten zullen voornamelijk worden ingezet voor wijkacties en -toezicht:

Uitbreiding mobiele eenheid met een extra peloton

Wijkteams werken heel doelgericht op overlast en criminaliteitsfenomenen binnen hun gebied. Vaak op basis van klachten van buurtbewoners. Om deze strijd op te voeren, werden in het verleden grootschalige acties op wijkniveau niet enkel door de wijkteams alleen uitgevoerd, maar kregen ze daarbij steun van de mobiele eenheid. Door een veelvoud aan taken die de mobiele eenheid op zich moet nemen, konden zij deze ondersteunende rol voor de wijkwerking echter niet permanent vervullen. 

Om die ondersteuning wél te verzekeren, wordt de mobiele eenheid met een extra peloton uitgebreid, zo’n 40-tal medewerkers. Niet alleen wordt hierdoor de ondersteuning verzekerd, als bijkomend effect moeten wijkteams minder worden ingezet voor kleinschaligere ordediensten en kunnen zij de vrijgekomen capaciteit benutten voor pure wijkwerking. 

Onthaal op afspraak

Op het mastergebouw na, dat 24/7 zal open zijn (het tijdelijke masterkantoor aan de Noorderlaan, in afwachting van het nieuwe hoofdkwartier naast Berchem Station) worden onze 14 kantoren de komende maanden omgevormd tot afspraakkantoren. Door deze verdere rationalisering van de onthaalwerking kunnen 16 medewerkers extra aan de wijkwerking worden toegevoegd. 

Inspecteurs vervangen agenten in de wijkteams

In al onze wijkteams zijn er functies voorzien voor agenten van politie, de laagste operationele graad. Door het beperkt aantal federale aanwervingen konden de vacante functies voor agenten in de wijkteams tijdens de voorbije jaren zo goed als niet opgevuld worden. Met als gevolg dat niet alle wijkteams aan een volledige bezetting geraakten. Vanaf 2020 zullen 30 functies voor agenten binnen de wijkwerking worden gewijzigd in functies voor inspecteurs. 
Het succes van onze eigen werving heeft op vrij korte tijd geresulteerd in het opvangen van het tekort aan inspecteurs. Dit succes staat er dan ook voor garant dat we de extra inspecteursfuncties bij wijkwerking volledig zullen kunnen invullen op middellange termijn, waardoor wijkteams wel op een volledige bezetting kunnen rekenen. 

Tal van contactmogelijkheden

Politiezone Antwerpen is natuurlijk meer dan wijkwerking en biedt nog tal van andere toegangen voor iemand die nood heeft aan politiehulp. Voor dringende noodhulp zijn er de noodnummers 101 (politie) en 112 (brandweer en medische hulp). Wil je beroep doen op politie, maar is het minder dringend? Dan kan je terecht op de Blauwe Lijn (0800 123 12). Bovendien is er ook een digitaal aanbod aan feiten die je kan aangeven via het Blauwe Loket op politieantwerpen.be (o.m. diefstal uit voertuig, fietsdiefstal of diefstal van een voorwerp …). Via hetzelfde e-loket kan je trouwens een afspraak inboeken in een van onze kantoren op de locatie en het tijdstip die je het beste uitkomen.

 

Gepubliceerd op:
06/12/2019
Categorie: