Politiezone Antwerpen en speciale eenheden federale politie besluiten samenwerking te stoppen | Politiezone Antwerpen

Current Size: 62.5%

Politiezone Antwerpen en speciale eenheden federale politie besluiten samenwerking te stoppen Printvriendelijke versie Send by email PDF version

Deze pagina is niet geoptimaliseerd voor weergave op mobiele toestellen of tablets

De samenwerking tussen de gespecialiseerde eenheden van de federale politie in Antwerpen en de Antwerpse lokale politie wordt gestopt. De arrestatie-eenheid van Politiezone Antwerpen is ondertussen voldoende gespecialiseerd om het gros van de taken over te nemen. Net als voor andere politiezones, zullen de speciale eenheden van de federale politie ook voor Antwerpen beschikbaar blijven  voor hoog gespecialiseerde tussenkomsten. 

De laatste jaren heeft Politiezone Antwerpen enorm geïnvesteerd in haar aandeel in POSA, een gemengd team van medewerkers van de federale en lokale politie (vroegere medewerkers van BBT). Ook de federale politie leverde heel wat inspanningen om de voormalige leden van het Bijzondere Bijstandsteam (BBT) op te leiden tot het niveau dat noodzakelijk is voor POSA. 

Arrestatie-eenheid hoog gekwalificeerd

Tegelijk bleef het korps investeren in de eigen arrestatie-eenheid en de SRT's die vanuit dat team werken. Die investering in training en opleiding heeft ertoe geleid dat de huidige leden van het arrestatieteam op een niveau werken dat gelijk is aan dat van het vroegere Bijzondere Bijstandsteam (BBT). Omdat ze door dat behaalde niveau ook gelijkwaardige taken uitvoeren, is het aantal tussenkomsten van de nog meer gespecialiseerde diensten van de federale politie (POSA) sterk gedaald. 

Samenwerking wordt beëindigd

Hoewel het gemengde gespecialiseerde team van federale en lokale eenheden goed samenwerkten, valt  de bekostiging van beide teams door de stad niet meer te verantwoorden. Na overleg met de directie van DSU is een procedure opgestart om te kijken op welke manier de personeelsleden van POSA die door onze zone voorzien worden, kunnen opgenomen worden in het federale personeelsbestand. 

Transparantie

Het stopzetten van de samenwerking met POSA (DSU) en Politiezone Antwerpen gebeurt in alle transparantie en in het kader van noodzakelijke besparingen. Deze beslissing heeft geen enkele impact op de gespecialiseerde hulpverlening in Antwerpen. De diensten van DSU blijven beschikbaar voor hoog gespecialiseerde interventies.
 

Gepubliceerd op:
09/11/2019
Categorie: