Politie gaat flitsen in zone 30 | Politiezone Antwerpen

Current Size: 62.5%

Politie gaat flitsen in zone 30 Printvriendelijke versie Send by email PDF version

Deze pagina is niet geoptimaliseerd voor weergave op mobiele toestellen of tablets

Het Antwerpse grondgebied telt momenteel zo’n 2 500 straten binnen een zone 30. In maart al liep de stedelijke campagne ‘In Antwerpen is 30 de max’. Naast extra infrastructuur, educatie en sensibilisering wordt binnen de stedelijke verkeersveiligheidsaanpak ook ingezet op handhaving. De politie van Antwerpen zal daarom haar controles in zones 30 vanaf 2 november uitbreiden met flitscontroles, naast de reeds bestaande verkeerscontroles.

Het Antwerpse stadsbestuur wil in overleg met het parket de verkeersleefbaarheid in de wijken vergroten. Daarom verhoogt de politie voortaan de pakkans van bestuurders met asociaal rijgedrag en hardrijders in een zone 30. Zo kunnen bewoners, fietsers en voetgangers zich veiliger verplaatsen binnen die zones. Er zal ook bijzondere aandacht zijn voor fietsstraten die in de zones 30 gelegen zijn.

Flitsen als aanvulling op huidige handhaving

Extra opgelet dus, als je binnenkort door een Antwerpse zone 30 rijdt. De politie zal gerichte flitscontroles voeren. Het flitsen is een aanvulling en het sluitstuk op het huidige handhavingsbeleid waar de focus vooral ligt op asociaal rijgedrag, het negeren van voorrangsregels, roodlichtnegatie en drugs in het verkeer. Naast regulier toezicht werd de verkeersveiligheid ook gegarandeerd door specifieke problemen aan te pakken met bijvoorbeeld anonieme motoren. Sinds enige tijd is er ook de mogelijkheid om voertuigen bestuurlijke in beslag te nemen. Deze maatregel past de politie al met succes toe om roekeloos rijgedrag preventief aan te pakken. Door het voertuig van roekeloze bestuurders uit het verkeer te halen, worden andere weggebruikers beschermd. 

Niet in het wilde weg flitsen

De straten waar geflitst wordt, bepaalt de politie aan de hand van een aantal datagerichte parameters. Zo bekijken we waar een te hoge snelheid aan de basis lag van ongevallen. De politie kan ook op basis van metingen en eigen vaststellingen de meest geschikte flitslocatie en het beste tijdstip bepalen. Bijkomend wordt ook rekening gehouden met de meer dicht bevolkte gebieden met een verhoogde aanwezigheid van fietsers en voetgangers. Hier komen dan de fietsstraten in beeld. Samen met de stad en de districten zetten we uiteraard ook verder in op voldoende aangepaste weginfrastructuur om de snelheid ook door de weginrichting af te dwingen.

Gepubliceerd op:
16/10/2020
Categorie: