Meer kilometers en minder ongevallen | Lokale Politie Antwerpen

Current Size: 62.5%

Meer kilometers en minder ongevallen Printvriendelijke versie Send by email PDF version

Deze pagina is niet geoptimaliseerd voor weergave op mobiele toestellen of tablets

Hoewel de Antwerpse politie elke dag maar meer kilometers aflegt, is het aantal ongevallen waarbij de medewerkers zelf in de fout gingen gevoelig gedaald. Dat is te danken aan de doorgedreven Priba-opleiding die de leegte in de politieopleiding opvult. Het Antwerpse korps nam haar verantwoordelijkheid op en ontwikkelde zelf een op maat gemaakte prioritaire rijopleiding.
 

Het aantal ongevallen en schadegevallen bij de politie van Antwerpen is in de afgelopen twee jaar aanzienlijk teruggelopen. Bovendien is er een mentaliteitswijziging aan de gang bij de bestuurders. De gestelde normen zijn duidelijk gemaakt. En dat vertaalt zich in een veilig en vlot rijgedrag met zoveel mogelijk oog voor de voorbeeldfunctie die elke inspecteur bekleedt.

Win voor het korps

De analyse van de eerste twee jaar rijopleiding beperkt zich alleen tot de meest meetbare feiten, namelijk de schadegevallen en de ongevallen. Maar er zijn nog belangrijke voordelen:

•    Verminderd brandstofverbruik
•    Minder bandenslijtage
•    Lagere onderhoudskosten
•    Impact op de verzekeringsfactuur 

Deze effecten werden echter nog niet ten gronde bestudeerd. Zij zullen ook pas op langere termijn meetbaar zijn.

Resultaten

Twee jaar na de start van de opleiding noteren wij opmerkelijke resultaten binnen de dienst noodhulp:

•    Een daling van de schadegevallen met 9,5 %
•    Een daling van de ongevallen met 3,4 %
•    Een toename van het aantal ongevalsvrije kilometers met 103 %
•    Een toename van het aantal schadevrije kilometers met 101 %
•    95,5 % van de opgeleide bestuurders is NIET meer betrokken bij een ongeval in fout

Deze resultaten zijn zonder meer goed te noemen. Na 24 maanden heeft 38 % van de collega’s binnen de dienst noodhulp de opleiding gevolgd. Bovendien merken we op het terrein dat de geschoolde bestuurders hun ervaringen en tips meegeven aan de collega’s die de opleiding nog moeten volgen.

 
Daling schadegevallen

De opleiding startte in mei 2015. Daarom hebben we de periode van mei 2014 tot mei 2015 als nulmeting genomen. In deze periode waren er korpsbreed 231 schadegevallen. Daarvan werden er 98 opgemeten binnen de dienst noodhulp. Dat gaf een totaal van 42 %.

Wanneer we kijken naar de tweede meetperiode (mei 2016 tot mei 2017) stellen we vast dat er korpsbreed 297 schadegevallen waren. De meting gaf aan dat er 86 binnen de dienst noodhulp waren oftewel 32,5 % van het totaal. We noteren hier een daling van 9,5 %.

Daling ongevallen

Tijdens de nulmeting stelden we vast dat er korpsbreed 126 ongevallen geregistreerd werden. Binnen de dienst noodhulp noteerden we er 50. Dit is 40 % van het totaal. In de tweede meetperiode stellen we vast dat er korpsbreed 112 ongevallen genoteerd werden waarvan 41 binnen de dienst noodhulp.  Dit is 36,6 % van het totaal, ook hier noteren we een daling van 3,4 %.

We stellen vast dat het aantal schade- en ongevallen gecombineerd is teruggelopen met 12,9 %

Ongevalsvrije kilometers

Om de effecten beter te duiden hebben we ook gekeken naar het aantal afgelegde kilometers in verhouding tot het aantal ongevallen. De centralisatie van een aantal diensten op de site Noord verhoogde het aantal afgelegde kilometers door onze ploegen. Tegelijkertijd zorgde de reorganisatie ervoor dat het aantal ploegen op het terrein gevoelig steeg.

In de periode vóór de centralisatie legden onze interventievoertuigen samen gemiddeld 
21 240 km per week af, op jaarbasis 1 104 480 km. Tussen ieder ongeval met een dienstvoertuig van noodhulp zat dus 22 090 km.

Na 2 jaar opleiding is het resultaat duidelijk: gemiddeld legden de dienstvoertuigen van noodhulp tussen mei 2016 en mei 2017 zo’n 45 124 km per week af, of 2 346 448 km per jaar. Tussen ieder ongeval met een dienstvoertuig van noodhulp zat na twee jaar dus 46 009 km, of meer dan het dubbele dan ervoor.

De schadegevallen geven een gelijkaardig beeld. Voor aanvang van de opleiding telden we gemiddeld 11 270 km tussen twee opeenvolgende schadegevallen. Na twee jaar opleiding verhoogde dit aantal tot 23 464 km.

Opgeleide bestuurders

Er valt nog winst te rapen. 38 % van de personeelsleden van de dienst noodhulp heeft de opleiding inmiddels gevolgd. We zien dat 95,5 % daarvan niet meer voorkomt in de ongevallen- en schadegevallenstatistieken.

Eigen instructeurs

Politie Antwerpen beschikt momenteel over 17 gediplomeerde instructeurs. Niet enkel binnen de dienst noodhulp: ze werken bij verschillende diensten verspreid over het hele korps. 2 instructeurs beschikken over het attest om de voortgezette rijopleiding aan te bieden. Politie Antwerpen heeft 5 leswagens met dubbele bediening en opschrift. Met deze leswagens werden ca. 171 000 opleidingskilometers afgelegd.

Toekomst

62 % van de huidige bezetting van de dienst noodhulp moet de opleiding nog volgen. Deze basisopleiding wordt gecombineerd met jaarlijkse bijscholingen die de verworven vaardigheden bij onze bestuurders inslijpen en die ervoor zorgen dat de technieken die ze nu aanleren de toekomstige standaard worden.

De opleiding wordt door de deelnemers heel positief ervaren met als gevolg dat vanuit alle geledingen van het korps aanvragen binnenkomen om deze cursus te mogen volgen. Er blijft dus nog werk aan de winkel voor onze instructeurs.
 

Gepubliceerd op:
06/11/2017
Categorie: