FOCUS wint prestigieuze prijs en verandert Belgisch politielandschap | Politiezone Antwerpen

Current Size: 62.5%

FOCUS wint prestigieuze prijs en verandert Belgisch politielandschap Printvriendelijke versie Send by email PDF version

Deze pagina is niet geoptimaliseerd voor weergave op mobiele toestellen of tablets

De applicatie FOCUS is uitgeroepen tot het IT Project of the Year van Computable. Sinds Politiezone Antwerpen in 2015 de applicatie FOCUS in gebruik nam, verspreidde de toepassingen zich over het gehele Belgische politielandschap. Dankzij de samenwerking met de directie ICT van de federale politie hebben alle federale eenheden en alle lokale politiezones de mogelijkheid om FOCUS in gebruik te nemen. Bovendien blijft de toepassing zich ontwikkelen en biedt deze steeds meer mogelijkheden. 

De applicatie FOCUS werd in 2015 in gebruik genomen door Politiezone Antwerpen. “De app werd volledig ontwikkeld door de directie ICT van de Antwerpse politie.” vertelt burgemeester Bart De Wever. “Dankzij de app kunnen politiemensen op een heel eenvoudige en vlotte manier op het terrein onder meer verschillende databases raadplegen, hun briefingitems bekijken en incidenten opvolgen. Bovendien biedt de app een beveiligde chatfunctie en een beveiligde omgeving voor het bewaren van foto’s. De FOCUS-app maakt het politiewerk in Antwerpen moderner en efficiënter, met een betere doorstroming van informatie en een snellere dienstverlening tot gevolg. Ons korps bewijst daarmee voortrekker te zijn in Vlaanderen op vlak van technologische innovatie. Dat komt de Antwerpenaar ten goede. En ook andere politiediensten kunnen er de vruchten van plukken.”

Tientallen politiezones gebruiken FOCUS

In de periode na de ingebruikname van FOCUS werd het gesprek aangegaan met de federale politie om de applicatie te verspreiden binnen het gehele Belgische politielandschap. In samenwerking met de directie ICT van de federale politie (DRI) werden in verschillende korpsen proefprojecten op poten gezet. Sinds 2019 vond FOCUS via deze weg ingang in het Belgische politielandschap en ondertussen maken tientallen politiezones gebruik van de applicatie. Zij worden hierbij ondersteund door DRI bij het implementeren van de applicatie en bij eventuele technische problemen.

FOCUS blijft verder ontwikkelen

Ondertussen blijft Politiezone Antwerpen de applicatie verder ontwikkelen. Verschillende toepassingen werden verbeterd en nieuwe mogelijkheden werden aan FOCUS toegevoegd. Ondertussen gebeurt dit steeds vaker via een systeem van interzonale samenwerking waarbij verschillende zones samen een nieuwe toepassingen onderzoeken en ontwikkelen. Achteraf kunnen anders korpsen die interesse hebben in deze nieuwe toepassing deze toevoegen aan hun applicatie. Op die manier werd bijvoorbeeld binnen FOCUS een systeem ontwikkeld voor de opvolging en registratie van de woonstcontroles van wijkagenten. Daarmee versnelt en verbetert de doorstroming van informatie tussen de betrokken diensten en wordt het politiewerk efficiënter. Er wordt ook volop gewerkt aan een opvolgingstool voor personen die vrij zijn onder voorwaarden. Ook hier staat de digitalisering van informatiedoorstroming centraal en is de samenwerking met de parketten en de federale politie cruciaal.

FOCUS, een digitaal keuzemenu

Deze manier van (samen)werken maakt van FOCUS een digitaal keuzemenu voor de Belgische politie. De basisapp kan worden uitgebreid met de nieuwe toepassingen die relevant zijn voor de specifieke zone. Wie op zoek is naar een nieuwe toepassing kan via een interzonale samenwerking samen met Politiezone Antwerpen een nieuw onderdeel voor FOCUS ontwikkelen. Dankzij het samenwerken kunnen de kosten gedeeld worden en is er een zekerheid dat de toepassing bruikbaar is voor meerdere politiezones.

Versnippering tools vermijden

De komende jaren blijft Politiezone Antwerpen investeren in FOCUS en zal de impact van de applicatie op het politielandschap toenemen. Door te werken met FOCUS als platform wordt bovendien vermeden dat er een versnippering ontstaat van verschillende applicaties voor politiewerk in verschillende politiezones of -regio’s. De bekroning door Computable is voor het FOCUS-team een bekroning voor hun harde werk van de voorbije jaren.

Meer info over de award van Computable vind je op de website van Computable.
 

Gepubliceerd op:
05/04/2021
Categorie: