230 personen bestuurlijk aangehouden om onregelmatigheden te voorkomen | Politiezone Antwerpen

Current Size: 62.5%

230 personen bestuurlijk aangehouden om onregelmatigheden te voorkomen Printvriendelijke versie Send by email PDF version

Deze pagina is niet geoptimaliseerd voor weergave op mobiele toestellen of tablets

Vrijdag 14 september werd via sms en Facebook opgeroepen te manifesteren tegen de anti-moslimfilm. Die manifestatie zou plaatsvinden in Borgerhout, Drink op zaterdag 15 september om 15 uur. Omdat het om een niet-aangevraagd evenement ging was het niet evident vooraf in te schatten hoeveel personen aan de oproep gevolg zouden geven en wat hun intenties waren. Bovendien was er het gegeven dat op het voorziene tijdstip er festiviteiten waren gepland in Borgerhout (reuzenstoet en braderij).

Beslist werd dat politie ruim vooraf aanwezig zou zijn op de afgesproken locatie om de personen die wilden manifesteren van bij aanvang duidelijk te maken dat het ging om een niet-toegelaten initiatief. Zij zouden worden aangemaand de plaats te verlaten. Bemiddelingsteams van de politie en medewerkers van de stad (KRAS) zouden hiervoor worden ingezet. Zij zouden de personen die duidelijk intenties hadden te manifesteren actief aanspreken.

Daarnaast werden de nodige maatregelen en initiatieven genomen door de politie om voldoende voorbereid te zijn op eventuele provocatie of escalatie.

Zaterdagmiddag kort voor 15 uur werden twee personen opgemerkt die zijn gekend als leden van Sharia4Belgium. Er werd onmiddellijk beslist die te identificeren en op te pakken. Eén persoon werd ter plaatse bestuurlijk aangehouden, de andere kon zich uit de voeten maken.

Om 15.10 uur verzamelden zich op korte tijd een 150-tal personen op de Drink. Door leden van Sharia4Belgium werden speeches gehouden. De aanwezige pleden van de bemiddelingsteams van de politie spraken de aanwezigen actief aan.

Intussen passeerde de reuzenstoet de Drink via Turnhoutsebaan, later via Kattenberg. Er was op geen enkel ogenblik confrontatie met de manifestatie, de stoet kon zonder incidenten plaatsvinden.

Om 15.30 uur groeide de groep van ongeveer 150 personen stelselmatig aan, er werden leuzen gescandeerd, een vlag werd in brand gestoken. Er werd door de politie nogmaals getracht de kopstukken aan te manen hun activiteiten te staken. Rond 16 uur werd de sfeer bij de manifestanten grimmiger.

Om 16.20 uur probeerde een grote groep manifestanten door te dringen richting Turnhoutsebaan. Er werd onmiddellijk beslist door de politieleiding om dit te beletten en de volledige groep manifestanten op Drink te omsluiten en tot bestuurlijke aanhouding over te gaan. Hierdoor kon worden belet dat het tot ongeregeldheden zou komen. Het kwam tot een korte confrontatie tussen politie en manifestanten waarbij één politieman werd gewond.

Op geen enkel moment kwamen de festiviteiten op de Turnhoutsebaan in het gedrang. Er waren wel wat kijklustigen die vanop de Turnhoutsebaan kwamen toekijken. Personen waarvan werd vermoed dat ze daar waren om deel te nemen aan de manifestatie werden aangesproken. Hen werd gevraagd de plaats te verlaten. Hierbij deden zich geen incidenten voor.

Om 16.30 uur werd gestart met het oppakken van de gearresteerden en met de overbrenging naar het cellencomplex. Een ruimere perimeter werd ingesteld, ook voor de aanwezige persmensen. Omdat het om een grote groep gearresteerden ging werden ook twee bussen van De Lijn gecharterd om de overbrenging vlotter te laten verlopen.

Om 17.15 uur werd het Buurtinformatienetwerk Turnhoutsebaan opgestart om de leden daarvan (horeca-uitbaters en winkeliers) te informeren over de stand van zaken op dat ogenblik.

Om 18:57 uur werden de laatste arrestanten overgebracht naar het cellencomplex. De Drink werd na sweeping door de politie terug vrijgegeven.

Balans na de manifestatie

  • In totaal werden 230 personen bestuurlijk aangehouden. Die werden in de loop van de avond en nacht individueel geïndentificeerd. De meerderjarigen krijgen een GAS-boete, voor de minderjarigen zal de combitaks worden toegepast.
  • In de Drink werd één geparkeerde wagen licht beschadigd. Dat gebeurde op het ogenblik dat de groep die wilde doordringen naar de Turnhoutsebaan werd teruggedreven. De eigenaar van de wagen werd door de politie in kennis gesteld.
  • Twee politievoertuigen werden licht beschadigd.
  • Eén politieman werd gewond toen tijdens de confrontatie een afvalcontainer kantelde en op zijn voet terecht kwam.
  • Bij één van de manifestanten werd een verboden wapen (vlindermes) gevonden. Daarvoor werd proces-verbaal opgesteld.
Gepubliceerd op:
17/09/2012
Categorie: