Missie, visie, waarden | Lokale Politie Antwerpen

Current Size: 62.5%

Missie, visie, waardenPrintvriendelijke versie Send by email PDF version

Deze pagina is niet geoptimaliseerd voor weergave op mobiele toestellen of tablets

De kerntaak van Politie Antwerpen bestaat erin om er voor te zorgen dat iedere burger maximaal zijn fundamentele rechten en vrijheden kan uitoefenen, zonder die van anderen te schaden.

Dit doen we in de eerste plaats door alle mensen die in Antwerpen wonen, werken of de stad bezoeken, van een basispolitiezorg te voorzien:

  • een klantvriendelijk onthaal
  • een probleemoplossende wijkwerking
  • een efficiënte slachtofferzorg
  • een doeltreffende recherche
  • een professionele interventie
  • lokale gebeurtenissen en/of verkeersafwikkeling in partnerschap beheren

Deze dienstverlening willen wij waarborgen voor alle burgers op het volledige grondgebied van Antwerpen.

Welk beeld hebben we van onszelf?

Waar geloven wij in? Wat willen wij voor Antwerpen zijn?

Lokale Politie Antwerpen: een uniforme, dynamische en kleurrijke politiedienst door competent, actiegericht en open te handelen. Als dienstverlenend team een optimaal coproducent van en voor veiligheid op maat van ‘A’.

Uniform

We nemen tegenover de Antwerpenaar een eenvormige houding aan: klantgericht, beleefd, luisterbereid, betrouwbaar, beschikbaar en integer. Onze organisatiestructuur is eenvoudig, stabiel en duidelijk. Onze werking baseert zich op standaardprocessen, een vaste huisstijl en duidelijke communicatievormen.

Dynamisch

Wij nemen actief het voortouw in lokale en bovenlokale initiatieven en bouwen een actief HR-beleid uit om een optimale personeelsinvulling te garanderen en de vereiste competenties aan te trekken of te ontwikkelen. Onze medewerkers zijn behulpzaam, probleemoplossend, vastberaden en werken doelgericht in functie van de behoeften van de Antwerpenaar.

Kleurrijk

Elke burger en medewerker herkent zich in onze politiedienst, ongeacht zijn of haar etnische afkomst, religieuze overtuiging, seksuele geaardheid, geslacht … Als organisatie bieden wij zowel horizontaal als verticaal een groot carrièreperspectief. Wij spelen in op de omstandigheden door toegankelijk te zijn en iedereen een gelijkwaardige behandeling te geven.

Competent

Wij werken met bekwame mensen op elk niveau, zijn ‘professionals’ in de meest brede zin van het woord en maken ook in moeilijke situaties de juiste strategische, tactische en operationele keuzes. Als organisatie, als team of als individu leggen wij over onze besluitvorming en uitvoering verantwoording af.

Actiegericht

Wij werken proactief, doelgericht, efficiënt, planmatig op korte, middellange en lange termijn, projectmatig en resultaatgericht. Om de behoeften en verzuchtingen van de Antwerpse bevolking snel op te sporen, nemen we zelf het initiatief, om samen met alle betrokken partners een gepaste oplossing aan te reiken.

Open

We vormen een toegankelijke organisatie en staan open voor andere meningen; de burger is een volwaardige partner. Wij zeggen wat wij doen en doen wat wij zeggen, zijn objectief, eerlijk en breeddenkend.

Dienstverlenend

Elke burger of externe partner die op ons beroep doet, krijgt op ieder moment, elke plaats en onder eender welke omstandigheid een gelijkwaardige en hoogstaande dienstverlening.

Team

Wij zijn teamspelers. Dat vertaalt zich in onze manier van leidinggeven en elk contact met de Antwerpse bevolking dat wordt getekend door teamspirit.

Optimaal

Bovendien zorgen we voor een maximale inzet van politiezorg. De combinatie van creatieve besluitvorming en aanhoudende inspanningen zorgt ervoor dat we altijd het best mogelijke resultaat proberen te bereiken.

Coproducent

Wij zijn niet alleen verantwoordelijk voor de veiligheid in onze stad, maar we positioneren en verankeren ons ook als bevoorrechte partners in de veiligheidsketen. Vanuit die positie overleggen en stemmen we af met alle andere betrokken partijen.

Op maat van ‘A’

Wij leveren politioneel werk, zowel op maat van de stad Antwerpen als op maat van iedereen die beroep op ons doet.