Kwaliteitszorg, IGPZ en communicatie | Lokale Politie Antwerpen

Current Size: 62.5%

Kwaliteitszorg, IGPZ en communicatiePrintvriendelijke versie Send by email PDF version

Deze pagina is niet geoptimaliseerd voor weergave op mobiele toestellen of tablets

De korpschef en zijn hoofdcommissariaat worden versterkt met drie afdelingen en diensten die fungeren als katalysator voor de aanwezige communicatie-, informatie- en integriteitsprocessen binnen Lokale Politie Antwerpen. Het gaat om kwaliteitszorg, informatiegestuurde politiezorg (IGPZ) en communicatie.

Kwaliteitszorg

De nieuwe afdeling kwaliteitszorg, waarvan hoofdcommissaris Guido Schellekens aan het hoofd staat, bundelt alle diensten die rechtstreeks en onrechtstreeks te maken hebben met het kwaliteitsbeheer van de organisatie:

  • intern toezicht, onder leiding van commissaris Ivan De Mol
  • klantenmanagement, onder leiding van commissaris Willy Provinciael
  • juridische dienst, onder leiding van adviseur Vinciane Pötgens
  • dienst diversiteit, onder leiding van hoofdinspecteur Kristof De Busser

Informatiegestuurde politiezorg

De nieuwe afdeling informatiegestuurde politiezorg (IGPZ) fungeert als bijkomende hefboom voor de verrijking van de beschikbare strategische en operationele informatie en moet zorgen voor een betere informatiedeling op korpsniveau. Onder meer de vroegere diensten LIK (lokaal informatiekruispunt), documentatie- en kennisbeheer, misdaadanalyse en PMI (Politie Management Informatiesysteem) vinden hier nieuw onderdak. Afdelingshoofd is hoofdinspecteur met bijzondere specialisatie Debbie Geukens.

Communicatie

De dienst communicatie zorgt voor een verdere stroomlijning van de interne en externe communicatie van het korps. Haar taak bestaat erin via diverse kanalen de consistentie van onze communicatieboodschappen te bewaken. Diensthoofd is adviseur Sven Lommaert.

 

hoofdcommissaris
Guido Schellekens
adviseur
Vinciane Pötgens