INTEL, kwaliteitszorg, IGPZ en communicatie | Politiezone Antwerpen

Current Size: 62.5%

INTEL, kwaliteitszorg, IGPZ en communicatiePrintvriendelijke versie Send by email PDF version

Deze pagina is niet geoptimaliseerd voor weergave op mobiele toestellen of tablets

De korpschef en zijn hoofdcommissariaat worden versterkt met drie afdelingen en diensten die fungeren als katalysator voor de aanwezige communicatie-, informatie- en integriteitsprocessen binnen Politiezone Antwerpen. Het gaat om kwaliteitszorg, informatiegestuurde politiezorg (IGPZ) en communicatie.

INTEL

De nieuwe afdeling INTEL, onder leiding van commissaris Karl Heeren, is een acroniem voor inlichtingen of informatie, terrorisme, extremisme en liaison. De afdeling bestaat uit de drie diensten:

  • bestuurlijke recherche
  • gespecialiseerd onderzoek
  • analyse en beeldvorming

Kwaliteitszorg

adviseur
Vinciane Pötgens

De nieuwe afdeling kwaliteitszorg, met aan het roer adviseur Vinciane Pötgens, bundelt alle diensten die rechtstreeks en onrechtstreeks te maken hebben met het kwaliteitsbeheer van de organisatie:

  • intern toezicht, onder leiding van commissaris Nancy Vleeschouwer
  • klantenmanagement, onder leiding van commissaris Willy Provinciael
  • juridische dienst, onder leiding van adviseur Jürgen Devoght
  • dienst diversiteit, onder leiding van hoofdinspecteur Kristof De Busser

Informatiegestuurde politiezorg

De nieuwe afdeling informatiegestuurde politiezorg (IGPZ) fungeert als bijkomende hefboom voor de verrijking van de beschikbare strategische en operationele informatie en moet zorgen voor een betere informatiedeling op korpsniveau. Onder meer de vroegere diensten LIK (lokaal informatiekruispunt), documentatie- en kennisbeheer, misdaadanalyse en PMI (Politie Management Informatiesysteem) vinden hier nieuw onderdak. Afdelingshoofd is hoofdinspecteur met bijzondere specialisatie Debbie Geukens.

Communicatie

De dienst communicatie zorgt voor een verdere stroomlijning van de interne en externe communicatie van het korps. Haar taak bestaat erin via diverse kanalen de consistentie van onze communicatieboodschappen te bewaken. Diensthoofd is adviseur Sven Lommaert.