INTEL, kwaliteitszorg, IGPZ en communicatie | Politiezone Antwerpen

Current Size: 62.5%

INTEL, kwaliteitszorg, IGPZ en communicatiePrintvriendelijke versie Send by email PDF version

Deze pagina is niet geoptimaliseerd voor weergave op mobiele toestellen of tablets

De korpschef en zijn hoofdcommissariaat worden versterkt met vier afdelingen die fungeren als katalysator voor de aanwezige intelligence-, communicatie-, informatie- en integriteitsprocessen binnen Politiezone Antwerpen. Het gaat om INTEL, kwaliteitszorg, informatiegestuurde politiezorg (IGPZ) en communicatie.

INTEL

De nieuwe afdeling INTEL, onder leiding van commissaris Bart Daems, is een acroniem voor inlichtingen of informatie, terrorisme, extremisme en liaison. De afdeling bestaat uit vijf diensten:

 • bestuurlijke recherche
 • gespecialiseerd onderzoek
 • analyse en beeldvorming
 • gespecialiseerd onderzoek drugs
 • centrale informantenwerking

Kwaliteitszorg

adviseur
Vinciane Pötgens

De afdeling kwaliteitszorg, met aan het roer adviseur Vinciane Pötgens, bundelt alle diensten die rechtstreeks en onrechtstreeks te maken hebben met het kwaliteitsbeheer van de organisatie:

 • intern toezicht, onder leiding van commissaris Nancy Vleeschouwer
 • klantenmanagement, onder leiding van commissaris Willy Provinciael
 • integriteit, onder leiding van commissaris Thomas Wauters
 • juridische dienst, onder leiding van adviseur Jürgen Devoght
 • data protection office, onder leiding van adviseur Nele Krols
 • dienst diversiteit, onder leiding van hoofdinspecteur Kristof De Busser
 • interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDPB), onder leiding van adviseur Debby Windey

Informatiegestuurde politiezorg

De nieuwe afdeling informatiegestuurde politiezorg (IGPZ) fungeert als bijkomende hefboom voor de verrijking van de beschikbare strategische en operationele informatie en moet zorgen voor een betere informatiedeling op korpsniveau. Onder meer de vroegere diensten LIK (lokaal informatiekruispunt), documentatie- en kennisbeheer, misdaadanalyse en PMI (Politie Management Informatiesysteem) vinden hier nieuw onderdak. Afdelingshoofd is hoofdinspecteur met bijzondere specialisatie Debbie Geukens.

Communicatie

De afdeling communicatie zorgt voor een verdere stroomlijning van de interne en externe communicatie van het korps. Haar taak bestaat erin via diverse kanalen de consistentie van onze communicatieboodschappen te bewaken. Afdelingshoofd is adviseur Sven Lommaert.