Schadevergoeding | Politiezone Antwerpen

Current Size: 62.5%

SchadevergoedingPrintvriendelijke versie Send by email PDF version

Ben je slachtoffer van een schadegeval? Vind je dat Politiezone Antwerpen een fout beging en voor jouw schade aansprakelijk is? Maak dan gebruik van dit aanvraagformulier tot schadevergoeding.

Voeg de nodige bewijsstukken toe, bijvoorbeeld een herstellingsfactuur, offerte, fotodossier ... Bezorg eventueel een kopie van het formulier aan je verzekeringsmaatschappij.

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt volgens de geldende privacywetgeving en in het bijzonder volgens de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), ook wel gekend als de general data protection regulation (GDPR). Meer informatie lees je in onze privacyverklaring.

  • 1
  • 2
  • 3

Gegevens aanvrager