Aanmelding in te zetten vrijwilligers voor een bewakingsopdracht | Politiezone Antwerpen

Current Size: 62.5%

Aanmelding in te zetten vrijwilligers voor een bewakingsopdrachtPrintvriendelijke versie Send by email PDF version

Als je vrijwilligers inzet voor een bewakingsopdracht in het kader van een evenement of een occasionele dansgelegenheid, ben je verplicht toestemming te vragen. Je aanvraag moet minstens 14 dagen voor de aanvang van het evenement of de occasionele dansgelegenheid bij de politie worden bezorgd.

Door deze aanvraag in te vullen, verklaar je in eer en geweten dat de vrijwillers die je opgeeft:

 • de taak van vrijwilliger slechts zelden uitoefenen.
 • de voorbije vijf jaar niet actief waren als politieambtenaar, privé-detective of wapenhandelaar.
 • allen lid zijn van of een aanwijsbare band hebben met de organiserende vereniging.
 • tenminste 18 jaar oud zijn.
 • niet beschikken over een identificatiekaart als bewakingsagent, geen deel uitmaken van een bewakingsonderneming of een interne bewakingsdienst.
 • enkel worden ingeschakeld voor persoonscontrole of verkeersbegeleiding.
 • hiervoor geen vergoeding ontvangen: niet in geld, noch in natura.

Dit formulier is GEEN toelating. Het is een aanvraag voor toestemming van de burgemeester voor het uitvoeren van bewakingsactiviteiten door effectieve leden van de vereniging of personen die een effectieve en aanwijsbare band hebben met de vereniging.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Gegevens over het evenement/de occasionele dansgelegenheid

Geef het adres + eventueel de naam van de locatie.
:
: