Aanmelding in te zetten vrijwilligers voor een bewakingsopdracht | Lokale Politie Antwerpen

Current Size: 62.5%

Aanmelding in te zetten vrijwilligers voor een bewakingsopdrachtPrintvriendelijke versie PDF version

Als je vrijwilligers inzet voor een bewakingsopdracht in het kader van een evenement, ben je verplicht toestemming te vragen. Je aanvraag moet minstens vijf werkdagen voor aanvang van het evenement bij de politie worden bezorgd.

Door deze aanvraag in te vullen, verklaar je in eer en geweten dat de vrijwillers die je opgeeft:

  • de taak van vrijwilliger slechts zelden uitoefenen.
  • de voorbije vijf jaar niet actief waren als politieambtenaar, privé-detective of wapenhandelaar.
  • allen lid zijn van of een aanwijsbare band hebben met de organiserende vereniging.
  • tenminste 18 jaar oud zijn. De verantwoordelijke (postchef) is 21 jaar of ouder.
  • niet beschikken over een identificatiekaart als bewakingsagent, geen deel uitmaken van een bewakingsonderneming of een interne bewakingsdienst.
  • enkel worden ingeschakeld voor persoonscontrole of verkeersbegeleiding.
  • hiervoor geen vergoeding ontvangen: niet in geld, noch in natura.

Dit formulier is GEEN toelating.

  • 1
  • 2
  • 3

Gegevens over het evenement

Geef het adres + eventueel de naam van de locatie.
:
: