Openbare veiligheid | Politiezone Antwerpen

Current Size: 62.5%

Openbare veiligheid

Deze pagina is niet geoptimaliseerd voor weergave op mobiele toestellen of tablets

Mag ik gekleed in een boerka de straat op?

Nee, het is verboden zich in het openbaar te maskeren of zodanig te kleden dat men onherkenbaar of niet-identificeerbaar is, zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van de burgemeester. Deze regel geldt niet voor deelnemers aan stoeten of carnavalfeesten of voor mensen die Sinterklaas of Kerstman spelen tijdens de daartoe geschikte periodes, waarvan de data door de burgemeester worden bepaald.