Openbare netheid | Politiezone Antwerpen

Current Size: 62.5%

Openbare netheid

Deze pagina is niet geoptimaliseerd voor weergave op mobiele toestellen of tablets

Klopt het dat ik mijn identiteit op mijn afvalcontainer moet zetten?

Dat klopt. De dienst stadsreiniging merkt nog te vaak op dat er niet correct gesorteerd wordt en dat afvalcontainers te lang op straat blijven staan. Om eigenaars te kunnen sensibiliseren als ze de fout ingaan, moet iedereen zijn of haar identiteit op de container zetten. Op die manier kunnen stadsmedewerkers ook nakijken wie de retributie voor de afvalophaling niet correct heeft betaald.

Afvalcontainers die niet in orde zijn, zullen door de stadsdiensten worden meegenomen. De eigenaars hebben vervolgens zes maanden de tijd om hun container op te halen en de kosten te betalen.

Mag ik onbeperkt afval binnenbrengen bij een recyclagepark?

Nee. Sinds 1 januari 2015 moet je betalen voor grofvuil (€ 20 per m³) en steenpuin (€ 37,50 per m³). De maximale hoeveelheden bedragen:

  • huishoudelijke afvalstoffen (gratis fracties): 2 m³ per persoon per dag
  • steenpuin: 2 m³ per persoon per dag
  • grofvuil (brandbaar en niet-brandbaar): 5 m³ per persoon per dag
  • snoeihout: 3 m³ per persoon per dag
  • autobanden: 10 banden per gezin per jaar per voertuig
  • dode huisdieren: 5 stuks per gezin per jaar

 

 

Moet ik de hondenpoep van mijn huisdier opruimen?

Ja, je bent als hondeneigenaar of -begeleider verplicht om altijd voldoende hondenpoepzakjes bij te hebben en ze te gebruiken als je hond zijn behoefte heeft gedaan. Je moet de zakjes dichtbinden en vervolgens in een papiermand deponeren. Kom je onderweg geen vuilnisbak tegen, dan gooi je de zakjes thuis weg. Deze regel geldt zowel op het openbaar domein (straat, park …) als in hondenloopzones. Het is bovendien verboden je hond te laten plassen tegen gevels.

 

 

Ben ik verplicht om het voetpad voor mijn huis schoon te vegen?

Je bent als bewoner van een huis of appartement verplicht om het voetpad, de wegberm en de straatgoot schoon te houden. Als het sneeuwt, ben je dus ook verplicht om het voetpad en de straatgoot sneeuwvrij te maken. Bij appartementsgebouwen komt deze taak terecht bij de bewoner of huurder van de gelijkvloerse verdieping of de gemeenschap van eigenaars. Bij leegstaande gebouwen is dit de taak van de eigenaar. Bij onbebouwde percelen heeft de gebruiker van de grond of de eigenaar deze plicht.

 

 

Mag ik mijn auto op straat poetsen?

Je auto poetsen mag enkel vóór je eigen huis, je garage of vóór onbebouwde eigendommen. Het schoonmaken mag geen hinder opleveren voor de andere weggebruikers en je moet de straat achteraf netjes achterlaten. Het is verboden om motorolie in de straatgoot te laten weglopen.