Inname openbare weg | Politiezone Antwerpen

Current Size: 62.5%

Inname openbare weg

Deze pagina is niet geoptimaliseerd voor weergave op mobiele toestellen of tablets

Mag ik bedelen in de stad?

Bedelen is niet altijd verboden, maar een bedelaar moet zich aan bepaalde regels houden. Aanbellen of aankloppen bij mensen thuis om hen om een aalmoes te vragen mag niet. Agressief bedelgedrag is ook verboden. Onder agressief bedelgedrag verstaan we:

Wat moet ik doen als de politie mijn fiets van straat heeft verwijderd?

Eerst en vooral: als de politie je fiets in bewaring heeft genomen, betekent dit dat je je rijwiel op een hinderlijke of gevaarlijke manier had gestald of niet (of te lang) in een fietsenstalling hebt geplaatst. Dat geeft de politie en/of GAS-ambtenaren het recht je fiets te verwijderen en voor zes maanden te bewaren.

Mag ik muziek spelen op straat?

Ja, je moet dit als straatmuzikant wel schriftelijk en voorafgaand melden aan de burgemeester. Deze meldingsplicht geldt ook voor de premetrostations. Je leest meer over voorwaarden, straten en pleinen waar straatmuzikanten zijn toegelaten en de procedure die je moet volgen op de website van de stad Antwerpen. Hetzelfde reglement geldt ook voor mimespelers, orgelspelers, goochelaars, jongleurs en andere straatartiesten.