Disclaimer | Politiezone Antwerpen

Current Size: 62.5%

DisclaimerPrintvriendelijke versie Send by email PDF version

Deze pagina is niet geoptimaliseerd voor weergave op mobiele toestellen of tablets

Wettelijke informatie

De website van Politiezone Antwerpen openen en gebruiken, betekent dat je automatisch en volledig alle verder vernoemde gebruiksvoorwaarden aanvaardt.

Politiezone Antwerpen heeft het recht om deze gebruiksvoorwaarden op eender welk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. We raden je dan ook aan om ze regelmatig te raadplegen.

Informatie

Politiezone Antwerpen is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. De coördinatie ligt bij de dienst communicatie. We engageren ons om de informatie zo correct, actueel en relevant mogelijk aan te bieden.

Als je fouten of verouderde informatie tegenkomt, dan stellen we het op prijs dat je dit laat weten via webmaster@politie.antwerpen.be. Als je suggesties voor verbeteringen, opmerkingen of klachten hebt, kan je daarvoor hetzelfde mailadres gebruiken.

De informatie op deze website is algemeen van aard en mag niet worden beschouwd als juridisch, beroeps- of persoonlijk advies aan de gebruiker.

De informatie en de documenten die beschikbaar zijn op of via de website, mogen niet worden beschouwd als een authentieke kopie van de officieel goedgekeurde teksten. Enkel de officiële teksten die in het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd, zijn authentiek. Als de op deze site gepubliceerde teksten en de teksten in het Belgisch Staatsblad verschillen, moet u zich dus verplicht en zonder beperkingen op deze laatste baseren.

De website van Politiezone Antwerpen kan hyperlinks bevatten naar andere websites waarover wij geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefenen. Politiezone Antwerpen kan dus niet garanderen dat de inhoud ervan volledig of correct is, noch dat die inhoud beschikbaar is. De federale politie wijst iedere verantwoordelijkheid af bij rechtstreekse of onrechtstreekse schade als gevolg van de raadpleging en het gebruik van deze websites en de informatie erin.

Politiezone Antwerpen heeft het recht om op eender welk moment de volledige inhoud van haar website of een gedeelte ervan te wijzigen of te verwijderen.

De gebruiker mag deze site niet gebruiken op een manier die schade zou kunnen berokkenen aan derden of aan het imago van Politiezone Antwerpen door er onjuiste of beledigende informatie aan toe te voegen.

Technische verantwoordelijkheid

Politiezone Antwerpen wijst iedere verantwoordelijkheid af bij tijdelijke of definitieve stopzetting van de dienst van deze site.

Politiezone Antwerpen kan niet verantwoordelijk worden gesteld bij volledige of gedeeltelijke piraterij van de site en bij schade die deze piraterij aan de gebruiker of aan een derde zou kunnen berokkenen.

Politiezone Antwerpen wijst iedere verantwoordelijkheid af bij eventuele schade aan uw computerinstallatie door gebruik van haar internetsite of van een derde site waarnaar haar site verwijst.

Intellectuele eigendom

Politiezone Antwerpen behoudt het auteursrecht op de via de website verstrekte informatie, inclusief beeldmerken, logo's en fotomateriaal. Niets uit de teksten of grafische voorstellingen mag zonder schriftelijke toestemming openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd. Gebruik van de informatie voor persoonlijke doeleinden is toegestaan. Citeren mag met bronvermelding.

De communicatie van Politiezone Antwerpen draagt naast het eigen logo ook steeds het logo van Stad Antwerpen. Beiden logo’s zijn gedeponeerd in het merkenregister om te voorkomen dat derden er misbruik van zouden kunnen maken.

Elk onwettig gebruik van de site of een deel ervan (piraterij, imitatie, enz.) kan leiden tot gerechtelijke vervolging.

Gegevensbescherming

Politiezone Antwerpen hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy bij het verwerken van gegevens over het gebruik van www.politieantwerpen.be. De politie is vanzelfsprekend geïnteresseerd in de bezoekers van haar site. Maar informatie over het surfgedrag op www.politieantwerpen.be wordt slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen en nooit om individuele personen te identificeren. Gegevens die Politiezone Antwerpen via een formulier of e-mail ontvangt, wordt uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de vraag, aanvraag of reactie.

Deze website maakt gebruik van cookies om de functionaliteit ervan zo goed mogelijk af te stemmen op je profiel. Als je geen cookies wilt ontvangen, kan je je instellingen aanpassen. Als je gebruik wil maken van de volledige functionaliteit van deze website klik je op Accepteren.

Je kunt via webmaster@politie.antwerpen.be navragen of je gegevens in een databank zijn opgeslagen. Is dit het geval, dan heb je altijd het recht deze in te kijken en indien gewenst te laten corrigeren. Je aanvraag wordt dan aan de politiedienst die verantwoordelijk is voor de verwerking van de gegevens overgemaakt.

Officiële documenten, aangevraagd via het Blauwe Loket, worden enkel afgeleverd indien je identiteit en je relatie tot de betrokkenen vaststaat in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Je persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door jou gevraagde informatie te verstrekken of om de door jou gewenste dienstverlening online te realiseren. De verwerking van je persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling. Je gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct marketingdoeleinden aangewend.

Politiezone Antwerpen treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat door derden misbruik zou gemaakt worden van de door jou bekend gemaakte persoonlijke gegevens.

Je hebt steeds toegang tot je persoonsgegevens en je kunt de juistheid ervan verifiëren. Je hebt de mogelijkheid om onjuistheden in verband met je persoonsgegevens te laten verbeteren. Hiertoe kan je contact opnemen met webmaster@politie.antwerpen.be.

Toepasselijk recht – Rechtszaken

De website van Politiezone Antwerpen is onderworpen aan het Belgische recht. Bij rechtszaken zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.