Veelgestelde vragen | Politiezone Antwerpen

Current Size: 62.5%

Veelgestelde vragenPrintvriendelijke versie Send by email PDF version

Deze pagina is niet geoptimaliseerd voor weergave op mobiele toestellen of tablets

Meer weten over cameratoezicht in Antwerpen? Dan ben je op deze pagina aan het juiste adres.

Pakkans stijgt

Met cameratoezicht wil de stad de veiligheid op straat verhogen en de pakkans van daders vergroten. Met behulp van deze camera's zoekt de politie verdachte situaties of kan ze alert reageren op overtredingen. Politiezone Antwerpen voorkomt zo strafbare feiten en betrapt steeds vaker daders op heterdaad. Daders kunnen ook sneller worden gelokaliseerd en opgepakt.

Stadsdiensten op het terrein kunnen dankzij de camera's nog gerichter worden aangestuurd om overlast te bestrijden. Daarnaast worden camerabeelden ook gebruikt om personen die strafbare feiten hebben gepleegd te herkennen en te identificeren.

In alle discretie

Enkel politiemedewerkers en cameratoezichters van de dienst stadstoezicht van Stad Antwerpen mogen de camerabeelden bekijken en analyseren. Zij zijn specifiek opgeleid en werken volgens zeer strikte procedures. Deze personen hebben ook discretieplicht. Dit betekent dat ze deze informatie niet mogen delen met anderen.

Altijd van dienst

De camera’s werken altijd: 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Een speciaal team van politiemedewerkers bekijkt voortdurend deze live-beelden Na een incident blijven de beelden nog een tijdlang beschikbaar.

Een maand lang opvraagbaar

Na 1 maand worden de beelden gewist, tenzij ze relevant zijn in een dossier of voor een onderzoek.

Respect voor je privacy

De wetgever stelt strenge eisen aan cameratoezicht op straat. Zo mag de privacy van de bewoners niet geschonden worden met deze camera's. Er wordt strikt op toegezien dat cameratoezicht enkel wordt gebruikt voor doeleinden die wettelijk bepaald zijn.

De camera's worden niet gebruikt om in huizen, winkels of privédomein binnen te kijken.

Ook voor je veiligheid

Je werd slachtoffer van een misdrijf? Als het misdrijf onder het oog van een toezichtcamera van de stad gebeurde, zal Politiezone Antwerpen de beelden bekijken. Mogelijk kunnen we zo de daders in beeld brengen en opsporen. Op die manier kunnen we ook vermijden dat andere mensen slachtoffer worden van dezelfde dader.

Waarschuwingsborden

Het begin van een cameragebied wordt aangeduid met een bord. Zo weet je altijd wanneer je een zone met camerabewaking betreedt. Op die manier geeft je ook stilzwijgend toestemming om camerabeelden te maken.

De waarschuwingsborden staan opgesteld in een brede perimeter rond de binnenstad: aan alle inritten via de Singel, aan de metrostations, aan het Centraal Station, aan de voetgangerstunnel … Het telefoonnummer van de Blauwe Lijn staat erop vermeld.

Je vindt een overzicht van alle locaties op deze website.

Wat is ANPR?

ANPR-camera's (automatic number plate recognition) zijn camera's waarmee de politie automatisch nummerplaten kan lezen. Stad Antwerpen en Politie Antwerpen bouwen samen aan een ANPR-netwerk. Dit situeert zich in ringen op het stadsgrondgebied. De eerste ring ligt rond het Diamantkwartier. De tweede ring loopt op de grens met Zwijndrecht-Linkeroever. Verder is er nog een cirkel rond de stad ter hoogte van de Binnensingel. De uitrol van het ANP-netwerk heeft twee doelstellingen:

  1. Een politionele doelstelling: dankzij ANPR kan de politie een hogere beveiligingscontrole uitvoeren op de voertuigen die de stad in- en uitrijden. ANPR komt ook de verkeersveiligheid ten goede.
  2. Een ecologische doelstelling: via ANPR weert de stad vervuilende voertuigen uit het gebied van de lage-emissiezone, met het oog op een verbetering van de luchtkwaliteit.

Andere camera's

Het cameratoezicht op straat is een initiatief van de stad Antwerpen en de lokale politie. De stad, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen, is verantwoordelijk voor de verwerking van de beelden.

Politiezone Antwerpen heeft ook toegang tot de camerabeelden van het Antwerp World Diamant Centre (AWDC) - het orgaan dat de diamantsector groepeert - en de NMBS. Het AWDC en de NMBS blijven wel verantwoordelijk voor de verwerking.

Vragen?

Nog vragen over cameratoezicht? Mail naar deblauwelijn@politie.antwerpen.be.